restaurace-webinar

Kontrola a poradenství z hlediska hygienických pravidel

Z hlediska kontroly hygienického minima provádíme:

  • Plán sanitace ​

  • Mikrobiologické testy povrchů – k ověření účinnosti sanitace ​

  • Analýza rizik a jejich řízení​

  • Kontrola a dodržování bezpečnostních a hygienických zásad​

  • Osobní ochranné prostředky a jejich udržování​

  • Plnění legislativních požadavků​

  • Rizika specifická pro zaměstnance - izolace ohrožených zaměstnaneců