po_bozp

Požární ochrana

Povinnosti v oblasti požární prevence pro vás vyplývají ze zákona o požární ochraně a jeho prováděcích předpisů, a to bez ohledu na rozsah a druhy vámi provozovaných činností. V problematice požární ochrany jsme pro vás připraveni zabezpečit následující rozsah povinností:

V oblasti požární ochrany zajišťujeme následující služby:

 • Vstupní preventivní požární expertiza
 • Závěrečnou zprávu s výsledkem, který obsahuje kompletní přehled o závadách a nedostatcích společně s návrhy na jejich odstranění

Možnosti školení o požární ochraně:

 • Školení zaměstnanců o PO
 • Školení vedoucích zaměstnanců o PO
 • Odbornou přípravu osob zařazených do preventivních požárních hlídek
 • Odbornou přípravu preventisty PO
 • Řízení a prevence rizik
 • Vybavení pracoviště hasicími přístroji a bezpečnostním značením
 • Příprava harmonogramu nutných revizí

V rámci dlouhodobé smlouvy zajišťujeme:

 • Aktualizace stávají dokumentace PO v návaznosti na změny v legislativě
 • Provádění opakovaných školení o PO
 • Provádění revizí hasicích přístrojů a nástěnných požárních hydrantů