HACCP

HACCP – HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINTS

HACCP – (Hazard Analysis and Critical Control Points) Systém analýzy nebezpečí a stanovení kritických kontrolních bodů Certifikace systému HACCP.

Vytvoření a zavedení systému HACCP je vyžadováno povinně u všech provozovatelů potravinářských podniků na základě článku 5, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin. Tento systém je určen pro všechny potravinářské podniky zajišťující výrobu, zpracování a distribuci potravin a také pro podniky, které svými produkty do potravinového řetězce vstupují (zemědělství, výroba obalů, apod.).

Certifikace systému HACCP je prokazatelným potvrzením funkčnosti a efektivity zavedeného systému HACCP. Certifikace systému HACCP se provádí dle Věstníku 2/2010Ministerstva zemědělství.

KLÍČOVÉ BENEFITY:

  • ZJISTĚTE A ZMÍRNĚTE NEBEZPEČÍ BEZPEČNOSTI POTRAVIN

   rozvíjením myšlení založeného na riziku v celé vaší organizaci

  • SNÍŽTE ČASY A PŘEDCHÁZEJTE PŘIPOMÍNÁNÍ

   prostřednictvím zavádění osvědčených postupů v oblasti bezpečnosti potravin

  • SPLŇTE SVÉ ZVLÁŠTNÍ POTŘEBY

   přizpůsobením HACCP vašim konkrétním požadavkům

  • ZVYŠTE DŮVĚRU SPOTŘEBITELE

   s celosvětovým uznáním bezpečnosti vašich produktů, procesů a služeb