Nastaveni_optimalizace_FM

Nastavení a optimalizace provozu nemovitostí 

Bezpečnost provozu budovy a kontrola nákladů jako značka úspěchu

Pomůžeme s odhalením slabých míst v procesech souvisejících s facility managementem, navrhneme jejich optimalizaci pro efektivnější řízení a kvalitnější dodávku služeb.

BUREAU VERITAS SERVICES CZ, s.r.o. DOKÁŽE ZAJISTIT NÁSLEDUJÍCÍ:

  • Analýza potřeb jednotlivých služeb facility managementu

Ve spolupráci s Vámi provedeme analýzu Vašich potřeb v rámci služeb facility managementu. Zhodnotíme, jak jsou řízeny hlavní činnosti, jak jsou vykonávány a zpětně kontrolovány.

  • Zmapování a vyhodnocení procesních služeb facility managementu a informačních toků

Zjistíme a vyhodnotíme procesní služby v oblasti facility managementu. Odhalíme slabá místa a navrhneme řešení, které veškeré procesy zefektivní, zjednoduší a zrychlí. 

  • Nastavení reportů

Sestavíme vhodné dokumenty a informační procesy pro jednoduché získání a řízení správných a užitečných informací.

  • Sestavení a kontrola provozního manuálu budovy, plánů servisu, údržby a oprav

Sestavíme manuály a navrhneme plány, které významně pomohou nejen v řízení jednotlivých činností ohledně infrastruktury, ale pomohou i v oblasti bezpečnosti práce a vhodnějšího plánování zdrojů.

  • Nastavení vhodného digitálního nástroje pro řízení provozu nemovitosti

Dodáme Vám vhodný digitální nástroj, ve kterém lze jednoduše a efektivně nastavovat a řídit všechny procesy spojené s plánováním a výkonem služeb facility managementu.

  • Audit plnění legislativních požadavků z pohledu HSE&FS (health, safety, environment and fire safety) 

Zkontrolujeme, zda plníte všechna nařízení daná legislativou z pohledu bezpečnosti práce a požární ochrany. A to i z pohledu, zda Váš dodavatel má příslušná oprávnění. Audit doplníme o hodnocení rizik a doporučení k nápravě. 

  • Audit plnění požadavků vyplývajících z obchodních smluv 

Podíváme se do Vašich smluv s cílem zjistit, jaké máte povinnosti vůči obchodním partnerům, a zda jsou tyto povinnosti plněny. Audit doplníme o hodnocení rizik a doporučení k nápravě. 

  • Doporučení užití insourcingu nebo outsourcingu

Porovnáme ekonomiku, provádění a rizika spojená s jednotlivými  službami facility managementu u Vás a navrhneme Vám, zda využít vlastní zaměstnance nebo službu zadávat dodavateli.