Photo cover

Nastavení a optimalizace provozu nemovitostí 

Bezpečnost provozu budovy a kontrola nákladů jako značka úspěchu!

Pomůžeme Vám s odhalením slabých míst v procesech souvisejících s facility managementem, navrhneme jejich optimalizaci pro efektivnější řízení a kvalitnější dodávku služeb.

BUREAU VERITAS SERVICES DOKÁŽE ZAJISTIT NÁSLEDUJÍCÍ:

  • Analýza potřeb jednotlivých služeb facility managementu - Ve spolupráci s Vámi provedeme analýzu Vašich potřeb v rámci služeb facility managementu. Zhodnotíme, jak jsou řízeny hlavní činnosti, jak jsou vykonávány a zpětně kontrolovány.

  • Zmapování a vyhodnocení procesních služeb facility managementu a informačních toků - Zjistíme a vyhodnotíme procesní služby v oblasti facility managementu. Odhalíme slabá místa a navrhneme řešení, které veškeré procesy zefektivní, zjednoduší a zrychlí. 
  • Nastavení reportů - Sestavíme vhodné dokumenty a informační procesy pro jednoduché získání a řízení správných a užitečných informací.
  • Sestavení a kontrola provozního manuálu budovy, plánů servisu, údržby a oprav - Sestavíme manuály a navrhneme plány, které významně pomohou nejen v řízení jednotlivých činností ohledně infrastruktury, ale pomohou i v oblasti bezpečnosti práce a vhodnějšího plánování zdrojů.
  • Nastavení vhodného digitálního nástroje pro řízení provozu nemovitosti - Dodáme Vám vhodný digitální nástroj, ve kterém lze jednoduše a efektivně nastavovat a řídit všechny procesy spojené s plánováním a výkonem služeb facility managementu.
  • Audit plnění legislativních požadavků z pohledu HSE&FS (health, safety, environment and fire safety) - Zkontrolujeme, zda plníte všechna nařízení daná legislativou z pohledu bezpečnosti práce a požární ochrany. A to i z pohledu, zda Váš dodavatel má příslušná oprávnění. Audit doplníme o hodnocení rizik a doporučení k nápravě. 

  • Audit plnění požadavků vyplývajících z obchodních smluv - Podíváme se do Vašich smluv s cílem zjistit, jaké máte povinnosti vůči obchodním partnerům, a zda jsou tyto povinnosti plněny. Audit doplníme o hodnocení rizik a doporučení k nápravě. 

  • Doporučení užití insourcingu nebo outsourcingu - Porovnáme ekonomiku, provádění a rizika spojená s jednotlivými  službami facility managementu u Vás a navrhneme Vám, zda využít vlastní zaměstnance nebo službu zadávat dodavateli.