REMOTE_AUDIT

Online podpora řízení majetku

Provedeme evidenci Vašeho majetku, posoudíme plnění legislativních povinností a zavedeme vhodný digitální nástroj pro efektivní řízení plánovaných činností i provozních požadavků.

BUREAU VERITAS service DOKÁŽE ZAJISTIT NÁSLEDUJÍCÍ:

  • Provedení pasportizace majetku a jeho import  - Zajistíme veškerou evidenci Vašich zařízení, aby bylo kompletní, Data připravíme do digitální podoby vhodné pro převedení do Vašeho softwarového nástroje.

  • Nastavení digitálního nástroje pro evidenci majetku a plánovanou údržbu a servis - Nabízíme ověřené řešení, které nastavíme do Vašeho provozu, abyste měli všechny majetky pod kontrolou. Digitální nástroj sami využíváme a stojíme si za ním.
  • Udržování aktuálního přehledu o legislativních požadavcích - Zajistíme aktuální a unikátní datovou knihovnu s legislativními požadavky pro všechny povinné procesy kontrol nejen na vyhrazených technických zařízeních, ale i na požárně bezpečnostních zařízeních a dalších.
  • Monitorujeme za Vás zákonné povinnosti - Provádíme kontrolu pravidelných procesů za pomoci našeho vlastního digitálního řešení, vč. kontroly kvality provedení.
  • Zavedení  "Workflow" & Service Desk - Zajistíme Vám přehled o stavu Vašich objektů, systémů, aktuálního stavu řešení jednotlivých úkonů a procesů.  
  • Propojení reálného světa s digitálním pro optimalizaci facility managementu - Pro jednoduchou manipulaci se zařízeními, vygenerujeme QR kódy a získáme tak kontrolu nad evidencí a stavem zařízení a zadáváním požadavků přímo v terénu.