Online_podpora

Online podpora řízení majetku

Provoz nemovitostí pod kontrolou 

Provedeme evidenci Vašeho majetku, posoudíme plnění legislativních povinností a zavedeme vhodný digitální nástroj pro efektivní řízení plánovaných činností i provozních požadavků.

BUREAU VERITAS services cz, s.r.o., DOKÁŽE ZAJISTIT NÁSLEDUJÍCÍ:

  • Provedení pasportizace majetku a jeho import 

Zajistíme veškerou evidenci Vašich zařízení, aby bylo kompletní, Data připravíme do digitální podoby vhodné pro převedení do Vašeho softwarového nástroje.

  • Nastavení digitálního nástroje pro evidenci majetku a plánovanou údržbu a servis

Nabízíme ověřené řešení, které nastavíme do Vašeho provozu, abyste měli všechny majetky pod kontrolou. Digitální nástroj sami využíváme a stojíme si za ním.

  • Udržování aktuálního přehledu o legislativních požadavcích

Zajistíme aktuální a unikátní datovou knihovnu s legislativními požadavky pro všechny povinné procesy kontrol nejen na vyhrazených technických zařízeních, ale i na požárně bezpečnostních zařízeních a dalších.

  • Monitorujeme za Vás zákonné povinnosti

Provádíme kontrolu pravidelných procesů za pomoci našeho vlastního digitálního řešení, vč. kontroly kvality provedení.

  • Zavedení  "Workflow" & Service Desk

Zajistíme Vám přehled o stavu Vašich objektů, systémů, aktuálního stavu řešení jednotlivých úkonů a procesů.  

  • Propojení reálného světa s digitálním pro optimalizaci facility managementu

Pro jednoduchou manipulaci se zařízeními, vygenerujeme QR kódy a získáme tak kontrolu nad evidencí a stavem zařízení a zadáváním požadavků přímo v terénu.