projektovy_management_FM

Projektový management

Správné řízení systému je začátkem každého skvělého výsledku

Zjistíme potřeby jednotlivých částí společnosti a na základě získaných dat navrhneme vhodné procesy, které následně dokážeme implementovat.

BUREAU VERITAS services cz, s.r.o. DOKÁŽE ZAJISTIT NÁSLEDUJÍCÍ:

  • Analýza potřeb jednotlivých služeb facility managementu a nastavení SLA, KPI

Společně s Vámi provedeme analýzu Vašich potřeb v rámci segmentu služeb facility managementu. Zjistíme, které služby potřebujete pro Vaši hlavní činnost, jak jsou řízeny, vykonávány a jak je nastavena jejich kontrola.

  • Zpracování projektu implementace služeb facility managementu

Vypracujeme a realizujeme vhodný způsob, jak začít využívat službu facility managementu, která ještě není realizována a řízena.

  • Definování strategie facility managementu a stanovení cílů, akčních plánů k jejich naplnění

Pro zavedení facility managementu ve společnosti sestavíme strategii, která je v souladu s hlavními cíli společnosti. Stanovíme cíle, kterých má být dosaženo, a sestavíme akční plán k jejich splnění.

  • Zpracování a úprava interních směrnic a popsání procesů v oblasti facility managementu

Zkontrolujeme Vaše interní směrnice týkající se facility management procesů a upravíme je a znovu nastavíme tak, aby došlo k optimalizaci a úsporám na zdrojích.

  • Doporučení vhodného digitálního nástroje pro facility management

Pro optimalizaci procesů  dodáme vhodný digitální nástroj, který zvýší efektivitu Vašeho řízení facility managementu.