zahajeni_uzivani_nemovitosti

Služby před zahájením užívání nemovitostí

Pomáháme budoucím vlastníkům nemovitostí včas a řádně zahájit bezpečný provoz

V průběhu výstavby nebo před převzetím nemovitosti zajistíme, aby zahájení jejího provozování bylo jednoduchým a rychlým krokem.

BUREAU VERITAS services cz, s.r.o., DOKÁŽE ZAJISTIT NÁSLEDUJÍCÍ:

  • Vytvoření pravidel pro značení a řazení dokumentace

Zajistíme přesné a srozumitelné členění dokumentace pro praktické budoucí využití.

  • Kontrola projektové dokumentace

Ve fázi plánování zkontrolujeme projektovou dokumentaci a shodu s legislativními požadavky či posoudíme vhodnost použitých prvků s ohledem na budoucí provozní náklady. Včetně BIM modelů.

  • Kontrola stavby vůči projektové dokumentaci

Zkontrolujeme a potvrdíme užití navržených materiálů, rozměrů, technologických postupů, aby odpovídaly plánům a legislativě.

  • Příprava řádných podkladů pro kolaudační proces

Zkontrolujeme a upozorníme na chybějící povinné položky v dokladové části dokumentace.

  • Provedení technického posouzení nemovitosti před koupí

Zkontrolujeme reálný stav nemovitosti, technologií, projektové dokumentace i nastavení jejího provozu a údržby.

  • Sestavení nebo kontrola provozního manuálu budovy

Zajistíme řádnou a srozumitelnou dokumentaci ke každému objektu, s přehledným manuálem pro praktické použití.

  • Zajištění výběrové řízení na dodávku FM služeb

Sestavíme zadávací dokumentaci a zorganizujeme výběrové řízení na dodavatele vybraných FM služeb – technických služeb pro uživatele objektu, jako např. servis, správa, recepční služby, ostraha, úklid apod.