zahájeni_uzivani_nemovitosti

Služby před zahájením užívání nemovitostí

V průběhu výstavby nebo před převzetím nemovitosti zajistíme, aby zahájení jejího provozování bylo jednoduchým a rychlým krokem.

BUREAU VERITAS services DOKÁŽE ZAJISTIT NÁSLEDUJÍCÍ:

  • Vytvoření pravidel pro značení a řazení dokumentace - Zajistíme přesné a srozumitelné členění dokumentace pro praktické budoucí využití.

  • Kontrola projektové dokumentace - Ve fázi plánování zkontrolujeme projektovou dokumentaci a shodu s legislativními požadavky či posoudíme vhodnost použitých prvků s ohledem na budoucí provozní náklady. Včetně BIM modelů.
  • Kontrola stavby vůči projektové dokumentaci - Zkontrolujeme a potvrdíme užití navržených materiálů, rozměrů, technologických postupů, aby odpovídaly plánům a legislativě.
  • Příprava řádných podkladů pro kolaudační proces - Zkontrolujeme a upozorníme na chybějící povinné položky v dokladové části dokumentace.
  • Provedení technického posouzení nemovitosti před koupí - Zkontrolujeme reálný stav nemovitosti, technologií, projektové dokumentace i nastavení jejího provozu a údržby.
  • Sestavení nebo kontrola provozního manuálu budovy - Zajistíme řádnou a srozumitelnou dokumentaci ke každému objektu, s přehledným manuálem pro praktické použití.
  • Zajištění výběrové řízení na dodávku FM služeb - Sestavíme zadávací dokumentaci a zorganizujeme výběrové řízení na dodavatele vybraných FM služeb – technických služeb pro uživatele objektu, jako např. servis, správa, recepční služby, ostraha, úklid apod.