technicka_sprava_FM

Technické audity budov a zařízení

Prohlédneme Vaše nemovitosti, posoudíme jejich technický stav, úroveň opotřebení, riziko pro bezpečnost uživatelů a navrhneme Vám strategii, jak majetek uvést opět do požadovaného stavu.

BUREAU VERITAS services DOKÁŽE ZAJISTIT NÁSLEDUJÍCÍ:

  • Technické posouzení staveb a technického zařízení budov - Zajistíme kompletní posouzení technického stavu nemovitosti, včetně pokročilých technických řešení za využití dronů a termokamer. Posoudíme z hlediska bezpečnosti a nákladů, zda se vyplatí investovat do stávající nemovitosti. 
  • Strategie oprav a investic - Na základě skutečného stavu nemovitosti a technického zařízení vypracujeme plán oprav a investic respektující Vaše provozní omezení, a to na základě posouzení rizik nejen bezpečnosti pro uživatele, ale i zajištění kontinuity podnikání.
  • Příprava procesů pro posuzování úrovně opotřebení - Vypracujeme pro Vás na míru metodiku sledování postupného opotřebení stavby a technického zařízení budov, abyste mohli lépe plánovat své budoucí výdaje.
  • Oponentní technické posouzení staveb a technického zařízení budov - Nezávisle posoudíme návrhy rozsahů oprav, výměn a investic od stávajících servisních dodavatelů nebo pomůžeme z nabídek různých dodavatelů vybrat vhodnou technickou variantu z pohledu pořizovacích i provozních nákladů.
  • Technické prohlídky před koncem záruční doby - Zajistíme důkladnou prohlídku možných vad na stavebním díle vzniklých v průběhu záruční doby, sestavíme podrobnou evidenci, vč. fotodokumentace. Při odstraňování závad vám pomůžeme s oponenturou.