Certification_12

Výběrová řízení na dodavatele 

Zajistíme pro Vás všechny podklady a provedeme Vás kompletním výběrovým řízením, nezávisle posoudíme nabídky a pomůžeme Vám i se sestavením smlouvy.

BUREAU VERITAS services DOKÁŽE ZAJISTIT NÁSLEDUJÍCÍ:

  • Připravení podkladů pro výběrové řízení - Popíšeme a zanalyzujeme celý proces poptávané služby, včetně interních specifik, která mohou ovlivnit kvalitu dodávky.
  • Nastavení požadované kvality výstupů (SLA) a pravidel pro jejich hodnocení (KPI) - Spolu s Vámi definujeme Vaše požadavky na konkrétní služby a jejich výstupy, které převedeme do smluvních podmínek spolu s pravidly a postupy při vyhodnocování.
  • Vytvoření zadání pro výběrové řízení - Vypíšeme všechny požadavky a připravíme správné zadání pro jednoduší vyhodnocení nabídek všech poptaných dodavatelů v tendru. 
  • Výběr vhodných dodavatelů, organizace výběrového řízení a vyhodnocení nabídek - Oslovíme vhodné kandidáty, zkontrolujeme kvalifikační předpoklady, odpovíme i s Vaší pomocí na všechny dotazy, zorganizujeme místní šetření. V případě zájmu, na základě obdržených nabídek Vám doporučíme, se kterým zájemcem jednat o smlouvě.
  • Příprava smlouvy s vybraným dodavatelem - Zajistíme, aby smlouva obsahovala důležité body a pravidla, které se v oblasti facility managementu používají: např. SLA a KPI, eskalaci, mobilizační fázi apod.