vyberova_rizeni_FM

Výběrová řízení na dodavatele 

Zkušený a spolehlivý dodavatel je nejdůležitější rozhodnutí

Zajistíme pro Vás všechny podklady a provedeme Vás kompletním výběrovým řízením, nezávisle posoudíme nabídky a pomůžeme Vám i se sestavením smlouvy.

BUREAU VERITAS services cz, s.r.o. DOKÁŽE ZAJISTIT NÁSLEDUJÍCÍ:

  • Připravení podkladů pro výběrové řízení

Popíšeme a zanalyzujeme celý proces poptávané služby, včetně interních specifik, která mohou ovlivnit kvalitu dodávky.

  • Nastavení požadované kvality výstupů (SLA) a pravidel pro jejich hodnocení (KPI)

Spolu s Vámi definujeme Vaše požadavky na konkrétní služby a jejich výstupy, které převedeme do smluvních podmínek spolu s pravidly a postupy při vyhodnocování.

  • Vytvoření zadání pro výběrové řízení

Vypíšeme všechny požadavky a připravíme správné zadání pro jednoduší vyhodnocení nabídek všech poptaných dodavatelů v tendru. 

  • Výběr vhodných dodavatelů, organizace výběrového řízení a vyhodnocení nabídek

Oslovíme vhodné kandidáty, zkontrolujeme kvalifikační předpoklady, odpovíme i s Vaší pomocí na všechny dotazy, zorganizujeme místní šetření. V případě zájmu, na základě obdržených nabídek Vám doporučíme, se kterým zájemcem jednat o smlouvě.

  • Příprava smlouvy s vybraným dodavatelem

Zajistíme, aby smlouva obsahovala důležité body a pravidla, které se v oblasti facility managementu používají: např. SLA a KPI, eskalaci, mobilizační fázi apod.