Sustainability oddeleni v Bureau Veritas

News

Bureau Veritas Services má od ledna 2024 novou divizi Sustainability / Udržitelnosti

13 Úno. 2024

Vítězství v boji proti klimatické krizi a dosažení udržitelného rozvoje se stává pro firmy po celém světě stále naléhavějším úkolem. V odpovědi na rostoucí potřebu poskytnout komplexní a specializované služby v oblasti udržitelnosti, představuje Bureau Veritas Services svou novou divizi „Sustainability“, která byla založena v lednu tohoto roku. Vedoucím této nové divize je Boris Zupančič, který má bohaté zkušenosti a odborné znalosti v oblasti udržitelnosti a řízení rizik.

Jedním z faktorů, který posiluje význam udržitelnosti pro podniky, je rychle se vyvíjející evropská legislativa. Evropská unie zavádí stále přísnější požadavky na ochranu životního prostředí, sociální odpovědnost a správu společnosti. Nové směrnice a nařízení v oblasti udržitelnosti a transparentnosti vyžadují, aby firmy podávaly pravidelné zprávy o svých udržitelných aktivitách a úsilí.

Služby nové divize Sustainibility zahrnují širokou škálu aktivit, jako jsou hodnocení udržitelnosti, školení zaměstnanců v oblasti ESG a CSRD, certifikace udržitelnosti a podpora inovací. Tyto služby nejen pomáhají podnikům splnit požadavky evropské legislativy, ale také je připravují na výzvy a příležitosti, které s sebou přináší rychle se měnící trh.

Bureau Veritas Services se svou novou divizí Sustainability stává klíčovým partnerem pro podniky, které chtějí hrát aktivní roli v budování udržitelnější budoucnosti. S rostoucím důrazem na ESG kritéria a stále přísnější evropskou legislativu (směrnice CSRD) je tato nová divize klíčovým nástrojem pro podniky, které chtějí zůstat konkurenceschopné a odpovědné v moderním obchodním prostředí. 

Více o službách divize Sustainability se dozvíte na našem webu - Udržitelnost / Sustainability