Eco vadis_udržitelnost

News

Certifikace EcoVadis: Cesta k udržitelnější budoucnosti!

22 Srp. 2023

Máte zájem o certifikaci EcoVadis a potřebujete konzultaci, abyste certifikaci úspěšně získali?
Bureau Veritas vám pomůže posoudit stávající stav a připravit potřebnou dokumentaci k jejímu získání. Následně Vám pomůžeme s akčním plánem, včetně zajištění dílčích odborných činností jako je např. výpočet uhlíkové stopy organizace.  

Získání certifikace má řadu výhod, jelikož umožňuje identifikovat silné a slabé stránky podniku, lze sledovat výkon dané společnosti v oblasti udržitelnosti s více obchodními partnery prostřednictvím platformy EcoVadis, monitoruje výkonnost a pomáhá řídit rizika, podporuje transparentnost a poskytuje praktický vhled do klíčových problémů v oblasti udržitelnosti. 

Společnost EcoVadis byla založena v roce 2007 a dnes její certifikace patří mezi jeden z nejkomplexnějších nástrojů hodnocení udržitelnosti na světě, který posuzuje soukromé a veřejné společnosti z hlediska sociálních, etických a ekologických dopadů. Jedná se o velmi efektivní nástroj k zajištění transparentnosti v celém dodavatelském řetězci. 

EcoVadis definoval 21 kritérií CSR založených na mezinárodních standardech udržitelného rozvoje.

Z těchto 21 kritérií se vždy vybere ta, která jsou pro danou společnost relevantní, což záleží na zaměření podniku, jeho velikosti a také na jeho geografické poloze. Klíčovou součástí posouzení je poskytnutí podpůrné dokumentace. Na základě těchto kritérií je hodnocení společností rozdělováno do čtyř oblastí -

1. životní prostředí
2. pracovní a lidská práva
3. etika
4. udržitelný rozvoj

Velmi efektivní a přínosná je online platforma EcoVadis, která byla vyvinuta ve spolupráci s odborníky, aby podnikům poskytla podrobné informace o jejich obchodních partnerech nebo dodavatelích – například o datech ESG nebo o jejich udržitelnosti. Konečným cílem EcoVadis je pomoci nasměrovat všechny společnosti na celém světě k udržitelnosti a zvýšit povědomí o důležitosti udržitelných opatření s cílem pozitivně ovlivnit svět uprostřed klimatických změn. 

Pokud si přejete získat certifikaci EcoVadis, je nejprve potřeba provést důkladnou analýzu vaší společnosti a získat potřebná data a informace, které budete potřebovat pro vyplnění jejich dotazníku. Následně se dotazník odešle zpět do EcoVadis, kde je zpracován, hodnocen a také jsou ověřovány předložené informace. EcoVadis uděluje certifikaci na základě přísného procesu, který zahrnuje podrobné posouzení environmentální výkonnosti daného podniku. Výsledky jsou poté uvedeny v bodovací kartě, která poskytuje jasný přehled o silných stránkách a rovněž stanoví, co je potřeba zlepšit. Hodnotící karta je platná 12 měsíců od zveřejnění.  

Pokud zrovna řešíte získání certifikace EcoVadis a potřebujete k tomu konzultaci s odborníky, neváhejte nás kontaktovat níže pro individuální nabídku.