Tisax

News

Co je to TISAX®, pro koho je povinný a jak se připravit na certifikaci?

18 Srp. 2021

Poskytovatelé a dodavatelé služeb v automobilovém průmyslu každý den zpracovávají velice citlivé informace svých partnerů a klientů. Ti proto požadují důkazy o dodržování striktních požadavků na bezpečnost dat a informací.

Z tohoto důvodu začátkem roku 2017 sdružení ENX (European Network Exchange) vyvinulo standard nazvaný „TISAX®“ - Trusted Information Security Assessment eXchange (důvěryhodné hodnocení informační bezpečnosti). TISAX® vychází z požadavků VDA, ISA a je postaven na klíčových prvcích normy ISO/IEC 27001 (VDA je Německá asociace automobilového průmyslu a ISA je zkratka pro: „Information Security Assessment“ – hodnocení informační bezpečnosti).  

TISAX® je povinný pro všechny, kteří jakkoli působí v oblasti automobilového průmyslu a byl vyvinut proto, aby všem v této oblasti umožnil prokazovat jejich závazek vůči zabezpečení dat a informací. TISAX poskytuje rámec pro posuzování vyspělosti informačních bezpečnostních systémů na základě oborově specifických kritérií, zvyšuje informační bezpečnost v dodavatelských sítích a snižuje míru kybernetického rizika.

Pokud jde o přípravu na certifikaci, výrazně pomůže zavedení a certifikace normy ISO/IEC 27001, která je pro vstupní hodnotící kritéria důkazem o tom, že je u Vás již zaveden a certifikován systém řízení informační bezpečnosti (ISMS).

Dále Vás můžeme v rámci našeho TISAX® školení seznámit se souborem postupů pro TISAX®, vyplňováním ISA dotazníku a řízením informační bezpečnosti v souladu s ISMS a TISAX®. Doporučujeme také školení interního auditora, které Vás připraví na roli, která je pro samotnou certifikaci klíčová. Můžete také využít náš audit předběžného hodnocení nebo GAP analýzu pro zjištění toho, zda je Vaše organizace na certifikaci připravena.

Klikněte ZDE a zjistěte, jak TISAX® funguje, co pokrývá a jaké výhody Vám přinese.

Bureau Veritas je oficiálně uznávaným poskytovatelem auditů TISAX®, které provádí kvalifikovaní čeští auditoři. TISAX® je majetkem značky sdružení ENX. Bureau Veritas je formálně uznána sdružením ENX za provedení auditu TISAX® a ENX.