Železniční odvětví - IRIS Certification®

News

Novelizace IRIS Certification® - certifikační normy pro dodavatele v železničním odvětví

1 Pro. 2023

V souladu s novou normou ISO 22163:2023 provedlo Bureau Veritas významné aktualizace svého certifikačního programu IRIS Certification®, nahrazující předchozí verzi ISO/TS 22163:2017. Tato iniciativa poskytuje nový rámec pro firmy operující v dodavatelském řetězci železniční dopravy.

Globalní Revize IRIS Certification® Rev. 04: Co je nového?

Nová certifikace IRIS® Rev.4, která nahrazuje předchozí verzi IRIS rev. 03, klade důraz na dodržování normy ISO 22163:2023 a specifických požadavků pro železniční sektor. Certifikační pravidla "IRIS Certification® Performance Assessment:2023" spravuje Evropské sdružení výrobců železnic (UNIFE®), zatímco software "IRIS Certification® Technology" poskytuje nástroje pro certifikaci.

Další problémy: Inovace a Zjednodušení

Certifikační pravidla IRIS® „IRIS Certification® Performance Assessment:2023“ zavádějí nové certifikační činnosti, obchodní kategorie a podpůrné funkce. Zvláštní pozornost je věnována malým a středním podnikům se „Zjednodušenou certifikací IRIS“. Revize IRIS Certification® Rev. 04 přináší také změny v přípravě, plánování a realizaci certifikačního procesu.

V současné době je certifikační orgán Bureau Veritas Certification v procesu školení auditorů a přizpůsobování svých postupů novým požadavkům obsaženým v IRIS Certification® Rev. 04.

Více informací o změnách naleznete přímo na stránkách IRIS Certification po kliknutí zde.