Miroslava Posvarova - ocelove konstrukce rozhovor v Bureau Veritas

News

Ocelové konstrukce: Jak se o ně starat a co dělat v případě ztráty dokumentace?

8 Bře. 2023

Natočili jsme další rozhovor, tentokrát byla naším hostem Miloslava Pošvářová, stavební inženýrka, soudní znalkyně ve stavebnictví a odbornice na ocelové konstrukce.

Miloslava Pošvářová s námi spolupracuje již 10 let. Disponuje kvalifikací v protikorozní ochraně, má Mezinárodní kvalifikaci FROSIO Inspector level III a je Mezinárodním svářečským inženýrem. Ocelové konstrukce posuzuje od vad statických, jako je porušení svarů a spojů, až po vady korozní. Zajišťuje kompletní analýzu a diagnostiku konstrukcí a identifikuje, z jakého důvodu došlo k poruše.

Zeptali jsme se, co klienty momentálně nejvíce trápí. Ocelové konstrukce jsou většinou majetkem státu, který má svou metodiku a normy. Aktuálně jsou největším problémem ocelové konstrukce, které se nacházejí v soukromém vlastnictví. Jedná se často o jeřábové dráhy, potrubní mosty, konstrukce mostům podobné a ocelová patra vestavěná do zděných částí budov. Po revoluci v roce 1989 došlo k rozsáhlému prodeji majetku, který nakoupily zahraniční firmy a následně se o budovy přestaly starat a propustily správce, jelikož nedostávaly peníze na jejich údržbu. Nyní po třiceti letech začínají zjišťovat, že některé konstrukce nejsou v dobrém stavu, a začínají to řešit. Neudržování konstrukcí je trestným činem, jelikož se jedná o obecné ohrožení.

Miloslava Pošvářová se snaží zajišťovat, aby správci těchto staveb neskončili kvůli zanedbání svých povinností u soudu. Provádí vstupní základní prohlídku a posuzuje, co je potřeba okamžitě učinit, aby stav konstrukcí neohrožoval životy, zdraví a majetek třetích osob. Připravuje klientům soupis toho, co je potřeba vykonat ihned a co až v řádu několika let. Problémem je, že vlastníci konstrukcí často nedisponují žádnou dokumentací. V ideálním případě je k dispozici všechna dokumentace, což je stavební, provozní a výrobní a montážní. V případě chybějící stavební dokumentace se zkontroluje, zdali nedošlo k deformacím konstrukce a vytvoří se náhradní dokumentace na základě digitálního zaměření konstrukce a náhradních výkresů. Pakliže majitel nemá provozní dokumentaci, tak ji nelze zpětně vytvořit, proto se vypracuje nová provozní dokumentace od provedení první prohlídky a všechny běžné a pravidelné prohlídky se do ní archivují. Chybí-li dokumentace výrobní a montážní, nelze ji dodatečně zpracovat. Následně je potřeba provádět pravidelné běžné prohlídky, většinou v řádu jednoho roku až tří let, záleží na stavu dané konstrukce.

Bureau Veritas nabízí pomocnou ruku všem vlastníkům ocelových konstrukcí. Zajistíme vám vstupní prohlídku, vytvoříme soupis všech konstrukcí a zjistíme, v jakém stavu se daná stavba aktuálně nachází.