Operační program Udržitelné hospodaření s vodou

News

Operační program Udržitelné hospodaření s vodou – Bureau Veritas vám pomůže splnit podmínky pro čerpání finančních prostředků

15 Zář. 2023

Ministerstvo průmyslu a obchodu dne 14. září 2023 zahájilo iniciativu s názvem "Udržitelné vodní hospodaření – výzva I." v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro zvýšení konkurenceschopnosti (OP TAK). (Udržitelné hospodaření s vodou – výzva I. OP TAK | MPO)

Pro získání finančních prostředků je zapotřebí předložit vodní audit jako součást podmínek. Společnost Bureau Veritas nabízí kompletní služby v oblasti vodního auditu, vhodné pro všechny firmy, které se snaží zlepšit svou hospodařící efektivitu, snižovat náklady a optimalizovat spotřebu vody. (Provádíme detailní analýzu současného stavu vodního hospodářství, prověřujeme ho prostřednictvím potřebných testů a následně vytváříme definitivní verzi vodního auditu.)

Hlavním cílem této iniciativy je podpora udržitelného hospodaření s vodou v průmyslovém sektoru, což zahrnuje podporu opatření zaměřených na úspory vody a lepší využívání vodních zdrojů ve světě podnikání. Tato snaha je součástí širšího úsilí o zavedení principů oběhového hospodářství a přizpůsobení hospodářských postupů změnám v klimatických podmínkách.

Pro více informací nás kontaktuje pomocí kontaktního formuláře, nebo přímo naší projektovou manažerku emailem (po kliknutí na jméno) nebo telefonicky:

Jana Francová     
Project Manager 
Tel.: +420 735 191 351