Rainforest Alliance Certifikace - Bureau Veritas

News

Rainforest Alliance Certifikace: Co to je a jak ji získat akreditovaně s Bureau Veritas?  

27 Bře. 2023

Získali jsme akreditaci pro poskytování Rainforest Alliance ™ certifikace! Co to pro vás znamená? Především záruku. Akreditační značka na RFA certifikátu od Bureau Veritas je pro vaše partnery zárukou, že audit proběhl podle všech pravidel a vyhovujete normě. 

A co je to ta Rainforest Alliance ™ certifikace?
Na to se společně podíváme v dnešním článku. Zjistíte vše, co o této certifikaci potřebujete vědět: 
 • Co je Rainforest Alliance ™ certifikace? 

 • Proč se UTZ spojilo s Rainforest Alliance ™?  

 • Rozdíly Rainforest Alliance ™  oproti UTZ 

 • Pro koho je certifikace Rainforest Alliance ™ určena? 

 • Přínosy Rainforest Alliance ™ certifikace  

 • Rainforest Alliance ™ a ekologické zemědělství 

 • Trh s certifikovanými produkty Rainforest Alliance ™ 

 • Jak se připravit na certifikaci Rainforest Alliance ™? 

Co je Rainforest Alliance ™ certifikace (RFA) 

Rainforest Alliance ™ certifikace se zaměřuje na udržitelné zemědělství a sociální odpovědnost. Zahrnuje produkty, jako kávu, kakao, čaj, ovoce, zeleninu a certifikován může být i chov skotu, není-li zcela chován ve stájích či pro nomádský způsob výroby. 

RFA certifikace kontroluje tok certifikovaných zemědělských produktů z farem až do regálů v obchodech. Zaručuje, že se dodržují komplexní požadavky standardu pro udržitelné zemědělství Rainforest Alliance ™, které naplňují sociální, ekonomické a environmentální kritéria. Pomáhá tím společnostem i farmářům dosahovat lepší kvality výroby, zlepšovat vztahy s odběrateli, zákazníky a zvyšovat jejich reputaci.  

Co je Rainforest Alliance ™ ? Nezisková organizace, která vznikla roku 1987 v New Yorku s cílem normalizovat odpovědné podnikání, zachovat biodiverzitu, chránit životní prostředí a lidská práva pracovníků.  

Proč se UTZ spojilo s Rainforest Alliance ™? 

Dříve rozličné UTZ a Rainforest Alliance ™ normy se v roce 2018 spojily do nového standardu Rainforest Alliance ™ (RFA). Cílem bylo zajistit, že zemědělci budou produkovat udržitelnější, zodpovědnější plodiny a současně se starat o to, aby využívání přírodních zdrojů probíhalo v souladu s ochranou přírody a zlepšovaly se sociální podmínky pracovníků i místních komunit. Pokud si tedy kupujete produkty s označením Rainforest Alliance, můžete si být jisti, že jsou udržitelně produkovány, pomáhají chránit životní prostředí a lidská práva. 

Rozdíly Rainforest Alliance ™ oproti UTZ 

UTZ se dříve zaměřoval na kávu, čaj a kakao, zatímco Rainforest Alliance ™ se starala o ochranu tropických deštných pralesů a biodiverzity. Nový standard Rainforest Alliance ™ se zaměřuje na celkovou udržitelnost a sociální odpovědnost. To znamená, že zemědělci produkují udržitelnější a zodpovědnější plodiny a zároveň se starají o sociální a ekonomickou prosperitu komunit. 

Oproti UTZ je Rainforest Alliance ™ systémovou certifikací, takže není podmínkou mít již zavedený systém k získání této certifikace.  

Certifikát se vydává klasicky na 3 roky. Základy, které byly v UTZ, zůstávají. Jde o politiku, etický kodex, školení, SOP, interní audit, sledovatelnost a sledování příjmu, skladování, výrobu a expedici.  

V RFA jsou však nově přidány otázky zaměřené na sociální blaho, jako je například práce dětí, rovnováha mezi prací mužů a žen, minimální mzda, včasnost výplaty, práce menšin a nakládání s odpady a energií. Tyto otázky jsou ověřovány pohovory se zaměstnanci, což můžete znát například ze SMETA či jiných sociálních auditů. 

Pro koho je certifikace Rainforest Alliance ™ určena 

Rainforest Alliance ™ certifikace je určena pro farmy i společnosti, které se zaměřují na udržitelnou výrobu a sociální odpovědnost.

Přínosy certifikace Rainforest Alliance ™ 

Certifikovaným farmářům: 

 • Zpřístupňuje nástroje pro plánování a řízení farmy. 
 • Pomáhá podporovat ochranu biodiverzity a ekosystému. 

 • Umožňuje šetrně nakládat s přírodními zdroji a minimalizovat negativní dopad na životní prostředí. 

 • Pomáhá zlepšovat životní podmínky pracovníků na farmách (zákaz dětské práce, minimální mzda, pitná voda, zdravotní péče a vzdělání). 

Certifikovaným společnostem: 

 • Zvyšuje reputaci v očích zákazníků a investorů díky certifikaci udržitelnosti. 

 • Zlepšuje řízení a efektivitu v zemědělství a zvyšuje produktivitu a kvalitu produktů. 

 • Podporuje ochranu přírody a ochranu ohrožených druhů. 

 • Zajišťuje zodpovědné zacházení se zaměstnanci a komunitami v dodavatelském řetězci. 

 • Poskytuje prestižní logo, které spotřebitelům dává jasný signál, že byl produkt vyroben udržitelně a se zřetelem na ochranu životního prostředí.

Ekologické zemědělství a certifikace Rainforest Alliance ™ 

Ekologické zemědělství nepředstavuje podmínku k získání Rainforest Alliance ™ certifikace, protože na tomto principu není založena. Zahrnuje totiž širší aspekty udržitelného zemědělství, včetně sociální a ekonomické udržitelnosti, a to i pro farmy, které se nezabývají ekologickým zemědělstvím. 

Existuje trh s certifikovanými produkty Rainforest Alliance ™?

Podle CSR studie IPSOS z roku 2022 72 % spotřebitelů vnímá odpovědnost a udržitelnost firem jako přidanou hodnotu jejich produktů či služeb a 44 % ji považuje za důležitý aspekt při nákupu.  

Trh, který pomáhá spotřebitelům najít a podpořit udržitelnou výrobu, tedy existuje. Produkty společností, které získají Rainforest Alliance ™ certifikaci, mají díky rozpoznatelnému logu žáby Rainforest Alliance ™ přístup k této rostoucí poptávce. 

Přečtěte si, jak RFA certifikaci marketingově využít v článku od Rainforest Alliance ™.  

Jak se připravit na certifikaci Rainforest Alliance ™ (RFA)? 

Jako farmář: 

 • Prozkoumejte požadavky RFA standardu pro farmy (verze 1.2, platná do 30. 6. 2022, verze 1.3, platná od 1. 7. 2023) a zkontrolujte, zda některé z nich splňujete, případně začněte pracovat na jejich implementaci. 
 • Vytvořte plán, jak postupně zavést RFA požadavky do vaší farmy a jakými způsoby můžete zlepšit životní podmínky zaměstnanců a vaší komunity. 

 • Sledujte vývoj RFA požadavků a novinky v udržitelném zemědělství pro vaše neustálé zlepšování. Informace se pravidelně objevují na oficiální stránce RFA

Jako společnost: 

 • Prozkoumejte požadavky RFA standardu pro dodavatelský řetězec  (verze 1.2, platná do 30. 6. 2022, verze 1.3, platná od 1. 7. 2023) a zkontrolujte, zda některé z nich splňujete, případně začněte pracovat na jejich implementaci. 

 • Zvažte, zda je RFA certifikace relevantní pro vás a vaše produkty, jestli vám pomůže zlepšit image společnosti a rozšířit zákaznický trh. 

 • Spojte se s námi v rámci poradenství. Získáte informace a podporu, díky které úspěšně zvládnete certifikační proces. 

 • Zapojte zaměstnance a zákazníky do procesu zavádění RFA požadavků, abyste vytvořili větší povědomí o udržitelnosti a získali si jejich podporu. 

 • Zaregistrujte se na naše školení Rainforest Alliance ™.  Srozumitelně vás seznámíme s normou a získáte informace, které vás připraví na certifikační proces.  

Splnění požadavků Rainforest Alliance certifikace ™ může být náročné, získáte však výhodu na trhu, přispějete k ochraně životního prostředí a podpoříte udržitelné zemědělství.