Zákon č. 250/2021 Sb. - Kroky vedoucí k dosažení souladu s legislativou a informace, které by Vám neměly uniknout

News

Zákon č. 250/2021 Sb. - Kroky vedoucí k dosažení souladu s legislativou a informace, které by Vám neměly uniknout

21 Črv. 2022

Zákon č. 250/21 Sb. nabyl s příslušnými nařízeními vlády v pátek 1. 7. 2022 účinnosti a firmy, které s ním nejsou ve shodě, riskují pokutu až 2 000 000 Kč a zastavení činnosti kvůli neprovozovatelným vyhrazeným technickým zařízením. Stáhněte si zdarma spolu se záznamem z webináře ucelený souhrn nejzásadnějších změn, které nový zákon přináší a mějte po ruce důležité informace, které by neměly uniknout žádnému provozovateli vyhrazených technických zařízení.  

Od inspekčních orgánů lze nyní počítat s důsledným prověřováním povinností, které je potřeba co nejdříve vyřešit, abyste se vyhnuli dalekosáhlým právním dopadům. Dnes se zaměříme na kroky, které Vám z našeho pohledu pomohou dostat firmu do souladu s novou legislativou.

CO JE MOMENTÁLNĚ NEJDŮLEŽITĚJŠÍ:

1. Co nejdříve provést pasportizaci všech vyhrazených technických zařízení, které firma fyzicky vlastní a provozuje. Kromě pasportizace doporučujeme provést kontrolu úplnosti projektové dokumentace elektrických zařízení, pokud není celistvá a aktuální, zařízení se považuje za neschopné bezpečného provozu.

Rozdělení některých zařízení je však zcela nové, proto nelze vycházet z již dříve zavedených postupů. Příznivé je, že nový zákon počítá s digitalizací, pasportizaci proto doporučujeme provést v rámci dostupných CAFM systémů (software pro správu majetku a zařízení).

Díky CAFM systému nemusíte data o zařízeních hledat v šanonech papírů či excelech, budete je mít přehledně na jednom místě a v případě potřeby na dosah ruky (např. z mobilního telefonu). Sofistikovanější nástroje, jako je například ReviGUARD, za Vás pohlídají také legislativní změny a termíny povinných prohlídek, což Vám usnadní splnění všeho, co ukládá zákon.

2. Vypracovat harmonogram revizí a kontrol, plán údržby, stanovit a proškolit odpovědné osoby a obsluhu zařízení, shromáždit, zkontrolovat, zaktualizovat průvodní/provozní dokumentaci, zavést provozní deníky ke všem zařízením a vytvořit ucelený dokumentovaný systém správy VTZ.

Harmonogram revizí a kontrol musí provozovatel vypracovat na období následujících šesti let a průběžně jej aktualizovat a doplňovat. Dokumentovaný systém správy VTZ musí obsahovat:

  1. O jaké zařízení se jedná – EVIDENCE.
  2. Kde jsou instalována – PASPORT.
  3. Kdy a kým u nich byly provedeny výchozí a poslední revize – OSOBY ODPOVĚDNÉ.
  4. Jaká lhůta je pro následující revize – HARMONOGRAM REVIZÍ.
  5. Jak zajišťujete pravidelnou údržbu – PLÁN UDRŽBY.

Odpovědné osoby a obsluhu je vzhledem ke změnám a celkovému zpřísnění provozu VTZ důležité co nejdříve určit a proškolit podle nové legislativy. Pokud u zařízení není k dispozici ani k sehnání průvodní nebo provozní dokumentace, je v závislosti na typu zařízení nutno vypracovat dokumentaci skutečného provedení, předpis, metodiku či provést pasportizaci.

Pamatujte, že neznalost zákona neomlouvá a kdo je připraven, není překvapen. Věříme, že tento článek Vám poskytl základní přehled o tom, co je potřeba udělat k dosažení souladu s novým zákonem. Pokud jste tak ještě neučinili, stáhněte si souhrn nejzásadnějších změn spolu se záznamem z webináře na toto téma a mějte po ruce co nejvíce užitečných informací.

Nebo nás kontaktujte, uděláme za Vás vše potřebné k zajištění shody s novým zákonem. Máme vlastní revizní techniky s know-how z velkých projektů a pro všechny případy Vás bude chránit pojištění do výše 4 mil. Kč.