PEFC

PEFC 

Program pro podporu certifikace lesů (PEFC ™) určuje, že vaše procesy obhospodařování lesů jsou etické a udržitelné. Přístup řízení rizik PEFC ™ k nákupu lesních produktů vám umožní identifikovat a překonat rizika ve vašem dodavatelském řetězci.

Lesy jsou zásadní pro udržení rovnováhy životního prostředí naší planety. Společnosti využívající dřevěné výrobky, jako je papír, nábytek a dřevo, musí prokázat závazek udržitelného získávání produktů, služeb a dodavatelů.

Zachování lesů je nezbytností z hlediska životního prostředí: stromy absorbují CO2, omezují záplavy, minimalizují erozi půdy a poskytují zásadní, biologicky rozmanitá stanoviště pro nespočet druhů. Prevence odlesňování přijetím odpovědných postupů při získávání dřeva je klíčem k ochraně půdy, divoké zvěře a koloběhu vody.

KLÍČOVÉ BENEFITY 

 • DOSÁHNĚTE DODRŽOVÁNÍ ZÁKONNÝCH POŽADAVKŮ

  pro udržitelné lesnické produkty a získávání dřeva

 • DEMONSTRUKUJTE SVŮJ ZÁVAZEK

  k udržitelným obchodním postupům vůči klientům, zúčastněným stranám a dodavatelům

 • ZMÍRŇUJTE RIZIKO V ŘETĚZU DODÁVKY

  s mezinárodně uznávanou certifikací

 • ZAJISTĚTE DOSLEDOVATELNOST A UDRŽITELNOST

  dřeva a lesních produktů

 • BOJUJTE S GLOBÁLNÍM ODLESŇOVÁNÍM

  zachovat biologickou rozmanitost a pomáhat chránit životní prostředí

PEFC ™: ŘÍZENÍ RIZIKA PRO UDRŽITELNÉ LESNICTVÍ

Program pro podporu certifikace lesů (PEFC ™) určuje, že vaše procesy obhospodařování lesů jsou etické a udržitelné. Přístup řízení rizik PEFC k nákupu lesních produktů vám umožňuje identifikovat a překonat rizika ve vašem dodavatelském řetězci. Bureau Veritas poskytuje mezinárodně uznávanou certifikaci standardů PEFC ™.