PEFC

PEFC 

Český model certifikace lesů vychází z modelu PEFC (Programme of the Endorsement of Forest Certification Schemes), který je celosvětově nejrozšířenějším schématem pro tento typ certifikací. Členy PEFC jsou téměř všechny evropské země, řada mimoevropských, přičemž další země stále vstupují. Úspěšná certifikace trvale udržitelného hospodaření v lesích regionu ČR v roce 2002 se stala základním předpokladem pro zahájení certifikací navazujících spotřebitelských řetězců dřeva, tzv. C-o-C (Chain of Custody). Certifikace C-o-C se týká všech organizací, které svou činností zasahují do ekonomicky, ekologicky a surovinově provázeného řetězce sahajícího od hospodaření v lesích až po zpracovatelský průmysl. Certifikace C-o-C je nedílnou součástí PEFC a v ČR se realizuje podle normativního dokumentu TD CFCS 2002.