8D REPORT - METODIKA ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Přínos kurzu

Obsah kurzu Zahájení a předání učebních textů Historický vývoj v oblasti managementu kvality, důvody zavádění systémů managementu a jejich certifikace, akreditace certifikačních společností Základní pojmy, procesní model Uplatňování požadavků v automobilovém průmyslu Využívání průřezového přístupu Požadavky norem ISO 9001:2008 týkající se řízení neshodných produktů a nápravných a preventivních opatření Metodika 8D(příprava na 8D, ustanovení týmu, popis problému, zavedení prozatímních „ochranných“ opatření, stanovení kořenových příčin (využití konkrétních metod), stanovení a přezkoumání trvalých nápravných opatření, zavedení trvalých nápravných opatření, zavedení opatření zabraňujících opětovnému výskytu problému („preventivních“ opatření), vyhodnocení činnosti týmu - vyhodnocení úspěšnosti řešení Záznamy – 8D Report Zlepšování – ISO 9004:2009 Příklady a cvičení Zodpovězení dotazů - závěr Požadavky na účastníky Školení je určeno členům průřezových týmů, podílejících se na plánování kvality produktu i procesu a na zajišťování účinnosti a efektivity uplatněných systémů managementu kvality a na jejich zlepšování, pracovníkům řídícím zákaznické reklamace i reklamace vůči dodavatelům (pracovníci útvarů kvality, obchodu, kontroly, konstrukce, technologie, výroby, logistiky…).

Komu je kurz určen?

Absolvováním kurzu získáte: znalosti týmového řešení problému – 8 krokový postup realizace opatření souvisejících s řízením neshodných produktů (reklamací), přehled o požadavcích na řízení neshodných produktů a realizaci nápravných a preventivních opatření v kontextu s požadavky normy ISO 9001 a ISO/TS 16949, zkušenosti v analýze problémů, přehled o postupech pro analýzu příčin neshod, znalosti pro stanovení nápravných opatření, znalosti pro stanovení preventivních opatření, komentáře a analýzy z praxe - obvyklé chyby a nedostatky při aplikaci metody, zpracování 8D Reportu.

Termíny kurzu

Coming Soon...