FMEA - ANALÝZA MOŽNÝCH ZPŮSOBŮ A DŮSLEDKŮ ZÁVAD

Přínos kurzu

Obsah kurzu Zahájení, předání učebních textů Co je procesní FMEA, cíle, plánování v rámci projektu, 5T Definice požadavků – interní, zákazník, zákony a předpisy Strukturální analýza Funkční analýza Analýza vad Analýza rizik SOD, Action Priority - AP Případová studie - cvičení Zodpovězení dotazů - diskuze Závěr Požadavky na účastníky Školení je určeno členům průřezových týmů, podílejících se na plánování kvality produktu i procesu a na zajišťování účinnosti a efektivity uplatněných systémů managementu kvality a na jejich zlepšování, pracovníkům řídícím zákaznické reklamace i reklamace vůči dodavatelům (pracovníci útvarů kvality, obchodu, kontroly, konstrukce, technologie, výroby, logistiky…).

Komu je kurz určen?

Absolvováním kurzu získáte: Přehled o analýze FMEA podle metodiky nové referenční příručky AIAG-VDA FMEA 2019 Znalost zpracování FMEA výrobního procesu Zkušenost při zpracování formuláře FMEA Znalost souvislostí s dalšími dokumenty zpracovávanými v rámci automobilového průmyslu

Termíny kurzu

Coming Soon...