ISO 20000 - JAK PROVÁDĚT INTERNÍ AUDITY SYSTÉMU MANAGEMENTU SLUŽEB IT

Přínos kurzu

Obsah kurzu Základní informace o fungování a východiscích ITSMS Normy ISO/IEC 20000 – základní použití, historie a vývoj Certifikační schéma itSMF Implementace, použití a aplikování norem ISO/IEC 20000 Model PDCA jako základní princip ITSMS Procesní přístup a jeho využití při budování ITSMS Stanovení rozsahu a způsobilosti systému managementu služeb IT Procesy systému řízení služeb IT a jejich praktická realizace Postupy auditu systému řízení služeb IT Hodnocení účastníků kurzu – výkon účastníků je průběžně hodnocen během teoretické a praktické části. Kurz bude zakončen krátkou zkouškou Požadavky na účastníky Tento kurz je určen pro všechny stupně řízení od generálního ředitele společnosti po řadové pracovníky. Kurz je určen nejen pro ty, kteří budou provádět interní audity řízení služeb IT, ale je také základním kurzem pro vyšší management, manažery informatiky a vedoucí pracovníky, kteří chtějí být součástí úspěšného a efektivního systému řízení služeb IT. Je vhodné, aby jste měli základní znalosti ITIL (IT Infrastructure Library) ideálně na úrovni zkoušky ITIL Foundation a zkušenosti s prováděním interních auditů systému managementu jakosti či systému managementu bezpečnosti informací.

Komu je kurz určen?

Tento dvoudenní kurz je určen především pro pracovníky řízení IT, manažery systémů řízení, interní auditory a vyšší management, kteří jsou odpovědní za návrh, řízení monitorování a kontrolu systému řízení služeb IT (ITSMS) nebo kteří se podílejí na řízení a rozvoji jednotlivých procesů, které jsou v rámci ITSMS realizovány. Hlavní pozornost je věnována výkladu požadavků a příkladům jejich správného a účinného prosazení do praxe. Po úspěšném absolvování kurzu budete schopni zvládnout budování a provozování ITSMS a provádět efektivní interní audity firemních systémů řízení služeb IT, reportovat jejich výsledky a rozhodnout, zda tento systém odpovídá požadovaným auditovaným kritériím.

Termíny kurzu

Coming Soon...