ISO 50001 – INTERNÍ AUDITOR ENMS

Přínos kurzu

Obsah kurzu Požadavky normy ČSN EN ISO 50001 a základní přehled legislativy Rozdíl mezi ČSN EN ISO 50001 a Energetickým auditem (vyhláška 108) Význam auditovaní systémů managementu hospodaření s energií Metodika, identifikace a hodnocení managementu hospodaření s energií Plánování a provádění interního auditu Praktická cvičení a diskuse, komunikace při auditu Kurz je ukončen písemnou zkouškou (testem). Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu bude vydáno účastníkům, kteří splní kritéria hodnocení. Požadavky na účastníky Předběžné znalosti nejsou požadovány. Je vhodné, abyste měli zkušenost se systémem managementu (např. ISO 9001).

Komu je kurz určen?

Kurz je určen interním auditorům a pracovníkům odpovědným za provádění interních auditů systémů managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001 a dále pak všem zájemcům, kteří si chtějí rozšířit své znalosti o systému managementu hospodaření s energiemi v organizacích. Absolvováním kurzu získáte: Znalosti požadavků normy ISO 50001 a základní legislativní pojmy Znalosti a dovednosti potřebné pro vykonávání funkce interního auditora hospodaření s energií Informace, jak plánovat a provádět interní audit systému energetického managementu podle požadavků normy ISO 50001 Seznámíte se praktickou formou průběhu auditů a potřebnou dokumentací Během celého kurzu budete mít možnost získávat praktické zkušenosti s odborníky a kolegy ze stejného oboru.

Termíny kurzu

Coming Soon...