ISO 9001:2015 - INTERNÍ AUDITOR

Přínos kurzu

Obsah kurzu Úvod do systému managementu kvality. Integrované manažerské systémy. Výklad požadavků normy ISO 9001:2015. Přehled požadavků normy ISO 19011:2018. Plánování a příprava auditu. Technika auditu. Role auditora. Případové studie. Komunikace. Diskuse. Kurz je ukončen testem, který prokáže Vaší schopnost orientace v problematice normy. Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu Vám bude vydáno po úspěšném ukončení písemné zkoušky. Požadavky na účastníky Ukončené střední vzdělání nebo praxe v managementu kvality.

Komu je kurz určen?

Absolvováním kurzu získáte: strukturovaný přehled o požadavcích normy ISO 9001:2015 a ISO 19011:2018, podrobné informace o plánování a realizaci auditu, o efektivním způsobu řízení záznamů z auditu a o následných činnostech po auditu, informace o technice auditu a roli auditora, základy komunikace předpokládané pro vedení auditu. Kurz je dvoudenní. Program prvního dne je orientován na požadavky normy a jejich aplikaci z pohledu auditora. Program druhého dne je zaměřen na plánování a přípravu auditu, techniku auditu a základní principy komunikace. Program je doplněn praktickými cvičeními a případovými studiemi.

Termíny kurzu

Coming Soon...