ISO 9001:2015 - MANAŽER KVALITY

Přínos kurzu

Obsah kurzu Úvod do systému managementu kvality. Implementace systému managementu kvality. Výklad požadavků normy ISO 9001:2015. Po ukončení kurzu od nás získáte Osvědčení o úspěšném absolvování Manažera QMS. Požadavky na účastníky Ukončené střední vzdělání nebo praxe v managementu kvality

Komu je kurz určen?

Absolvováním kurzu získáte: základní znalosti procesního přístupu k managementu kvality, strukturovaný přehled o požadavcích normy ISO 9001:2015. Kurz je jednodenní a jeho těžiště spočívá v podrobném výkladu jednotlivých požadavků normy. Tyto požadavky Vám budou vysvětleny na praktických aplikacích odvozených z činností ve Vašem podniku. Kurz je koncipován jako interaktivní, a proto je vhodné, abyste si připravili předem problémová témata, která Vás budou zajímat. Zvláštní pozornost je věnována změnám v chápání managementu kvality v důsledku uplatňování procesního přístupu.

Termíny kurzu

Coming Soon...