METROLOGIE - ZAJISTĚNÍ METROLOGIE V ORGANIZACÍCH

Přínos kurzu

Obsah kurzu Zahájení, předání učebních textů Historický vývoj v metrologii Rozdělení metrologie Harmonizace mezinárodních přístupů k metrologii Základní pojmy - TNI 01 0115 „Mezinárodní metrologický slovník – Základní a všeobecné pojmy a přidružené termíny“ Právní předpisy v oblasti metrologie Požadavky ISO 9001:2008 na řízení monitorovacího a měřicího zařízení (a rozšíření o požadavky automobilového průmyslu) ISO 10012:2003 - Systémy managementu měření – Požadavky na procesy měření a měřicí vybavení Základy požadavků na akreditaci laboratoří Praktické uplatnění v organizacích. Zpracování vnitropodnikových předpisů. Zodpovězení dotazů. Závěr. Požadavky na účastníky Kurz je určen pro technické pracovníky (členy průřezových týmů), kteří se podílejí na plánování kvality produktu a na zajištění podnikové metrologie.

Komu je kurz určen?

Absolvováním kurzu získáte: ucelený přehled o metrologii – zabezpečování monitorovacích a měřicích zařízení, informaci o zákonu č. 505/1990 Sb. o metrologii a o navazujících legislativních požadavcích, výklad pojmů z oblasti metrologie podle TNI 01 0115:2009, znalost požadavků na systémy měření dle ISO 10012:2003, přehled o požadavcích na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří (akreditace) znalosti o řízení monitorovacích a měřicích zařízení podle požadavků ISO 9001:2008 a ISO/TS 16949:2009

Termíny kurzu

Coming Soon...