PPAP A VDA 2 - PROCES SCHVALOVÁNÍ DÍLŮ DO SÉRIOVÉ VÝROBY

Přínos kurzu

Obsah kurzu Zahájení a předání učebních textů Historický vývoj systémů managementu kvality (QMS), uplatnění systémů v automobilovém průmyslu Procesní přístup k řízení Zainteresované strany v automobilovém průmyslu Norma ISO 9001:2008 ISO/TS 16949:2009 Přehled metodik používaných v dodavatelském řetězci automobilového průmyslu (VDA, APQP, SPC, MSA, FMEA…) Základní pojmy Metodika PPAP, vydání čtvrté 2006 Porovnání požadavků s požadavky VDA 2 - páté přepracované vydání 2012 (české 2013) Metodiky APQP, VDA 4, VDA 4.3 Zodpovězení dotazů, závěr Požadavky na účastníky Školení je určeno členům průřezových týmů, podílejících se na plánování kvality produktu i procesu a na zajišťování účinnosti a efektivity uplatněných systémů managementu kvality a na jejich zlepšování (pracovníci útvarů kvality, kontroly, konstrukce, technologie, výroby, logistiky, BOZP, HR…).

Komu je kurz určen?

Absolvováním kurzu získáte znalosti týkající se: pochopení procesů uvolňování výrobních procesů a produktů v automobilovém průmyslu (PPAP/PPF), pochopení jednotlivých požadavků PPAP (2006) a jejich porovnání s metodou uvolňování podle VDA 2 (2012), návazností na ustanovení norem ISO 9001:2008 a ISO/TS 16949:2009 týkajících se přípravy hromadné výroby pro automobilový průmysl.

Termíny kurzu

Coming Soon...