TISAX – DŮVĚRYHODNÁ VÝMĚNA HODNOCENÍ INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI SE ZAMĚŘENÍM NA AUTOMOTIVE

Přínos kurzu

Obsah kurzu Úvod do systému důvěryhodné výměny hodnocení informační bezpečnosti Základní přehled související legislativy Přehled norem souvisejících s TISAX, jejich struktura Obsah, struktura a požadavky normy ISO/IEC 27001 ve vztahu k TISAX Řízení informační bezpečnosti v rámci firmy v souladu s ISMS a TISAX Analýza rizik bezpečnosti informací Příklady vyplňování ISA dotazníku Praktická cvičení a diskuze Kurz je založen na kombinaci výukových lekcí a praktických cvičení. Požadavky na účastníky Kurz je určen především pro pracovníky organizací, které působí v automotive a dodávají do automotive společností, popř. se na dodávky chystají.

Komu je kurz určen?

Absolvováním kurzu získáte: Přehled o systému hodnocení informační bezpečnosti – TISAX, Informace o legislativním základě managementu bezpečnosti informací Znalosti požadavků normy ISO 27001 doplněné o katalog hodnocení informační bezpečnosti (ISA) vytvořený VDA (sdružením automobilového průmyslu) Přehled o způsobu zavádění a certifikaci TISAX Seznámíte se se souborem postupů pro TISAX, vyplňováním ISA dotazníku Podrobný přehled, jak řídit rizika bezpečnosti informací se zaměřením na automotive a dodavatelů do automotive Náhled do související oblasti normalizace pro IT

Termíny kurzu

Coming Soon...