VDA - VDA 6.3 - AUDIT PROCESU

Přínos kurzu

Obsah kurzu Historický vývoj QMS, uplatnění systémů v automobilovém průmyslu (QS-9000, VDA, ISO/TS) Uplatnění procesního modelu Základní pojmy Uplatnění požadavků zákazníků Celkový přehled o metodikách VDA Základy auditování podle VDA 6, uplatnění v dodavatelském řetězci Audit procesu podle VDA 6.3(plánování auditů, provádění auditů, vyhodnocení závěrů z auditů a zpracování zpráv) Porovnání s přístupem technické specifikace ISO/TS 16949:2009 Příklady auditů Zodpovězení dotazů Závěr Požadavky na účastníky Školení je určeno auditorům (interním i auditorům u dodavatelů) ve firmách vyrábějících díly pro automobilový průmysl a naplňujících požadavky zákazníků na uplatnění postupů VDA (Verband der Automobilindustrie e.V. – Sdružení automobilového průmyslu). Ke určen také pracovníkům průřezových týmů – zejména těm, kteří zajišťují spokojenost zákazníků.

Komu je kurz určen?

Absolvováním kurzu získáte znalosti týkající se: požadavků metodiky VDA 6.3, postupů procesního auditování, přiřazení auditních otázek požadavkům technické specifikace ISO/TS 16949:2009 (normě ISO 9001:2008), porovnání s přístupem auditování uplatněným podle ISO 19011:2011.

Termíny kurzu

Coming Soon...