APQP - PROCES MODERNÍHO PLÁNOVÁNÍ KVALITY PRODUKTU

Přínos kurzu

Obsah kurzu Zahájení a předání učebních textů Historický vývoj systémů managementu kvality (QMS), uplatnění systémů v automobilovém průmyslu Procesní přístup k řízení Zainteresované strany v automobilovém průmyslu Norma ISO 9001:2008, ISO/TS 16949:2009 Přehled metodik používaných v dodavatelském řetězci automobilového průmyslu (VDA, APQP, SPC, MSA, FMEA…) Základní pojmy Metodika APQP Systém plánování přípravy sériové výroby Návrh a vývoj produktu Návrh a vývoj výrobního procesu Zajištění zpětné vazby – vyhodnocování návrhu a jeho etap Úlohy týmu při hromadné výrobě Metodika zpracování Plánu kontroly a řízení Používané analytické metody Požívané dokumenty, jejich uchovávání Metodika PPAP VDA 4 a VDA 2 jako alternativa k APQP a PPAP Metody řízení projektů Zodpovězení dotazů, závěr Po ukončení kurzu získáte Osvědčení o absolvování kurzu. Požadavky na účastníky Školení je určeno členům průřezových týmů, podílejících se na plánování kvality produktu i procesu a na zajišťování účinnosti a efektivity uplatněných systémů managementu kvality a na jejich zlepšování (pracovníci útvarů kvality, kontroly, konstrukce, technologie, výroby, logistiky…).

Komu je kurz určen?

Absolvováním kurzu získáte znalosti týkající se: celého procesu APQP vstupů a výstupů jednotlivých etap (kapitol) procesu APQP (návaznosti na požadavky ISO/TS 16949:2009), metodiky tvorby plánů kontroly a řízení, zvláštních požadavků zákazníků v oblasti aplikace APQP, obecných zásad řízení projektu uplatněné v procesu APQP, návaznosti na proces PPAP (PPF podle VDA 2).

Termíny kurzu

Coming Soon...