AS9100 - INTERNÍ AUDITOR SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY

Přínos kurzu

Obsah kurzu V kurzu bude vysvětleno určení této normy ve vztahu k ostatním normám skupiny 91XX, k normě ISO 9001 a k předpisům EASA. Dále budou vysvětleny všechny požadavky normy AS/EN 9100:2009, která je hlavní normou kvality pro obor letectví, kosmonautiky a obranný průmysl. Při výkladu budou odlišeny základní požadavky normy ISO 9001:2008 a rozšiřující požadavky, které uvádí AS/EN 9100:2009 jako specifické nároky na organizace působící v letectví, kosmonautice a obranném průmyslu. Norma obsahuje soubor pravidel řízení systémů jakosti takovýchto organizací, která dle dlouholetých zkušeností na základě současného stavu poznání zaručují uvádění bezpečných a spolehlivých produktů na trh. Nová revize normy přináší řadu nových požadavků a především nový přístup k aplikaci těchto požadavků. Zásadní rozšíření normy je na oblast obranného průmyslu. Požadavky na účastníky Kurz je především určen pro pracovníky společností, kteří zavádějí požadavky normy ve společnostech a dále zajišťují udržování systému řízení jakosti. Kurz je přínosný i pro další pracovníky společností jako jsou představitele vedení pro jakost, poradci, interní auditoři a případně další vedoucí pracovníci společností, kteří se podílejí na tvorbě pravidel řízení společnosti a jejich uplatňování. Norma je použitelná ve společnostech, které se zabývají výrobou produktů a poskytováním služeb v oboru letectví, kosmonautiky a obranném průmyslu. Společnost může v rámci certifikovaného systému provádět i údržbu a distribuci svých vlastních výrobků. Pro správné pochopení kurzu není třeba jiné vzdělání než všeobecné. Není nutná předchozí praxe.

Komu je kurz určen?

Seznámíte se se všemi požadavky normy Dozvíte se, jak je třeba požadavky chápat Dozvíte se, jak je možno požadavky splnit

Termíny kurzu

Coming Soon...