AS9100 - SEZNÁMENÍ S POŽADAVKY NORMY

Přínos kurzu

Obsah kurzu Zjistíte, které požadavky jsou nad rámec ISO 9001 a týkají se jen oblasti leteckého průmyslu. Také zjistíte, na jakých zásadách je systém managementu kvality pro letecký průmysl založen a také to, jak se zásady promítají do normy AS9100 a jejich požadavků. Pochopíte vzájemné propojení požadavků AS9100 a proč je splnění těchto požadavků pro oblast leteckého průmyslu důležité. Zjistíte, jak splňovat požadavky normy AS9100 ve vaší organizaci. Naučíte se určit rozsah systému managementu kvality, který bude muset vaše organizace v rámci požadavků AS9100 splňovat. Odnesete si z kurzu základní představu o tom, jak určovat rizika Vaší organizace a jednotlivých procesů v kontextu celé firmy i jednotlivých procesů. Zjistíte a uvědomíte si souvislosti (organizace/procesy, rizika/příležitosti a efektivita organizace/procesy). Seznámíte se a naučíte se využívat cyklus PDCA ke zlepšování procesů (stejně tak celé organizace) Těšit se můžete také na diskuzi s lektorem, který má bohaté zkušenosti z praxe, stejně jako na interaktivní výklad, který umožní lepší pochopení požadavků normy a vašemu snazšímu porozumění celého výkladu. Požadavky na účastníky Kurz je především určen pro pracovníky společností, kteří zavádějí požadavky normy ve společnostech a dále zajišťují udržování systému řízení jakosti. Kurz je přínosný i pro další pracovníky společností jako jsou představitele vedení pro jakost, poradci, interní auditoři a případně další vedoucí pracovníci společností, kteří se podílejí na tvorbě pravidel řízení společnosti a jejich uplatňování. Norma je použitelná ve společnostech, které se zabývají výrobou produktů a poskytováním služeb v oboru letectví, kosmonautiky a obranném průmyslu. Společnost může v rámci certifikovaného systému provádět i údržbu a distribuci svých vlastních výrobků. Pro správné pochopení kurzu není třeba jiné vzdělání než všeobecné. Není nutná předchozí praxe.

Komu je kurz určen?

Seznámíte se se všemi požadavky normy Dozvíte se, jak je třeba požadavky chápat Dozvíte se, jak je možno požadavky splnit

Termíny kurzu

Coming Soon...