IATF 16949: 2016 - INTERNÍ AUDITOR

Přínos kurzu

Obsah kurzu Zahájení, předání učebních textů Historický vývoj systémů managementu kvality (QMS), uplatnění systémů v automobilovém průmyslu Celkový přehled o normách ISO řady 9000 a technická specifikace IATF 16949: 2016, Přehled metodik používaných v dodavatelském řetězci automobilového průmyslu (metodiky VDA, APQP, PPAP, SPC, MSA, FMEA…) Požadavky prvků normy ČSN P IATF 16949: 2016, zavedení QMS v organizaci (postup, odpovědnosti) Řízení specifických požadavků zákazníků Procesní modely při řízení firmy (a jejich uplatnění při provádění auditů) Právní předpisy a zajištění jejich požadavků Norma pro provádění auditů (ČSN EN ISO 19011:2018) Provádění interních auditů QMS (audity systému, procesu, produktu, auditování dle VDA 6) Cvičení - řešení příkladů v týmech, modelové situace Diskuse, zodpovězení dotazů Příprava na závěrečný test Provedení závěrečného testu (zkoušky) Vyhodnocení testu Závěr Pokud úspěšně složíte test - zkoušku, získáte Certifikát interního auditora IATF 16949: 2016 (v anglickém jazyce). Pokud se Vám zkouška nepovede, obdržíte od nás Osvědčení o účasti. Zkoušku je ale možné opakovat. Požadavky na účastníky Kurz je určen především pro interní auditory (i pro auditory, jež budou provádět audity u dodavatelů), kteří jsou již kvalifikováni k provádění auditů podle ISO 9001, resp. IATF a VDA i pracovníky útvarů kvality a členy průřezových týmů a také pro pracovníky managementu, kteří si chtějí rozšířit kvalifikaci pro auditování podle současných požadavků automobilového průmyslu.

Komu je kurz určen?

Absolvováním kurzu získáte: podrobné znalosti požadavků technické specifikace IATF 16949: 2016, vysvětlení procesního přístupu k auditování v automobilovém průmyslu, základní přehled z okruhů znalostí APQP, PPAP, FMEA, MSA, a SPC potřebný pro auditování, znalosti zásad pro auditování systému managementu kvality podle ISO 19011:2018, znalosti plánování, přípravy, provedení a zdokumentování interních auditů praxi v procesu auditu formou případových studií a analýz konkrétních případů z praxe, doklad o kvalifikaci k provádění interních auditů.

Termíny kurzu

Coming Soon...