ISO 14001:2015 - INTERNÍ AUDITOR

Přínos kurzu

Obsah kurzu Úvod do environmentálního managementu. Požadavky normy ISO 14001. Metodika identifikace a hodnocení environmentálních aspektů. Základní přehled environmentální legislativy. Plánování a provádění auditu EMS. Praktická cvičení a diskuse. Kurz je ukončen písemnou zkouškou (testem). Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu bude vydáno účastníkům, kteří splní kritéria hodnocení. Požadavky na účastníky Předběžné znalosti nejsou požadovány. Je vhodné, abyste měli zkušenost se systémem managementu (např. ISO 9001). Přednášející: Ing. Regina Kotianová

Komu je kurz určen?

Absolvováním kurzu získáte znalosti požadavků normy ISO 14001, základní znalosti environmentální legislativy, pochopíte principiální požadavky pro auditování EMS. Kurz je založen na kombinaci výukových lekcí, skupinových diskusí a praktických cvičení. Praktická cvičení jsou postavena na modelu fiktivní společnosti. Cvičení jsou pečlivě vybírána a sestavována tak, aby se v nich objevily situace, se kterými se auditoři setkávají v praxi.

Termíny kurzu

Coming Soon...