ISO 45001:2018 - SEZNÁMENÍ S NORMOU

Přínos kurzu

Obsah kurzu Přehled a výklad požadavků normy ISO 45001:2018. Procesní model OH&S Termíny a definice OH&S Kontext organizace interní a externí záležitosti zainteresované strany a jejich požadavky stanovení rozsahu systému, předmětu certifikace systém managementu OH&S (BOZP a PO v procesech organizace) Vedení organizace (Leadership) a spoluúčast, politika BOZP (OH&S); Plánování, určování a vyhodnocování podnikatelských rizik v BOZP(OH&S) Určování závazných povinností OH&S, základní aktuální přehled právních předpisů ČR pro oblast BOZP; Zdroje, kompetence, povědomí, komunikace, konzultace, řízení dokumentů; Řízení provozu, eliminace nebezpečí a snižování rizik, management změn, nákup, outsourcing, havarijní připravenost a reakce; Monitoring, audity, přezkoumání; Zlepšování, řízení incidentů, neshod a nápravných opatření; Dokumentace potřebná k certifikaci OH&S Převodní tabulka mezi normou OHSAS 18001:2009 a ISO 45001:2018 (OH&S) Diskuze Požadavky na účastníky Kurz je určen pracovníkům, kteří potřebují získat kvalifikaci pro provádění interních auditů BOZP. Speciální dovednosti ani znalosti nejsou požadovány. Kvalifikace interního auditora QMS nebo EMS je výhodou. Po ukončení kurzu obdržíte Osvědčení o absolvování kurzu. Přednášející: RNDr. Jiří Cejpek

Komu je kurz určen?

Získáte podrobný přehled o ISO 45001:2018 - mezinárodním standardu pro systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který nahrazuje stávající systém řízení podle OHSAS 18001

Termíny kurzu

Coming Soon...