SA 8000 - INTERNÍ AUDITOR SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

Přínos kurzu

Obsah kurzu Důvod vzniku SA 8000. Přínosy SA 8000. Požadavky normy SA 8000:2014. Rámcová směrnice SA 8000. Výklad požadavků normy. Příklady na implementaci požadavků normy. Informace na pozadí požadavků. Vzorové katalogy otázek. Typické objektivní důkazy o správné implementaci. Příklady závažných a méně významných neshod. Cvičení na vazbu mezi požadavky SA 8000 a zákonnými předpisy ČR (Zákoník práce). Příprava auditu SA 8000. Provádění auditu SA 8000. Následné činnosti po auditu. Po ukončení kurzu obdržíte Osvědčení o absolvování. Požadavky na účastníky Kurz je určen pro všechny pracovníky podniku včetně vrcholového vedení, kteří se chtějí podílet na splnění globálních požadavků na společenskou odpovědnost podniku a přípravu podniku na certifikaci podle normy SA 8000:2014. Kurz je rovněž vhodný jako základní školení pro interní auditory, kteří budou ověřovat správnou implementaci požadavků na konkrétní podmínky v podniku. Speciální dovednosti ani znalosti nejsou požadovány.

Komu je kurz určen?

Absolvováním kurzu získáte pochopení vzniku hnutí ke společenské odpovědnosti podniků, pochopení role zainteresovaných stran, návod na interpretaci požadavků SA 8000:2014, odkazy na příslušné zákonné předpisy platné v ČR, informaci o procesu certifikace podle SA 8000, popis průběhu auditu SA 8000, znalost přípravy na audit a provádění auditu, pochopení následných činností po auditu, pochopení systému řešení stížností v rámci SA 8000. Certifikace podle SA 8000:2014 poskytuje firmě výhodu ve snížení počtu vícenásobných auditů. Kurz je zaměřen na podrobný výklad požadavků SA 8000:2014 v kontextu platné legislativy České republiky a na metodiku implementace požadavků normy do praxe.

Termíny kurzu

Coming Soon...