Přínos kurzu

Obsah kurzu Principy a přednosti metody Six Sigma Klíčové pojmy metody Six Sigma. Aplikace metody Six Sigma ve službách a ve výrobě. Hlavní fáze aplikace metody Six Sigma. Základy týmové práce a managementu změny. Požadavky na účastníky Kurz je určen pro manažery a technické pracovníky, kteří se podílejí na zavádění nových technologií do podnikových procesů nebo se podílejí na řízení procesů v rámci systému managementu kvality podle norem řady ISO 9000.

Komu je kurz určen?

Absolvováním kurzu získáte rámcový přehled o metodě Six Sigma a o metodice její aplikace v praxi.

Termíny kurzu

Coming Soon...