SYSTÉM KRITICKÝCH BODŮ HACCP

Přínos kurzu

Obsah kurzu Úvod do systému HACCP. Výklad požadavků legislativy ČR, EU a normativu MZe na systém HACCP. Přehled mezinárodních standardů v oblasti systémů managementu kvality a bezpečnosti potravin. Zdravotní nebezpečí v technologii výroby potravin. Tvorba a ověřování systému HACCP. Vztah systémů HACCP a managementu kvality podle normy ISO 9001. Diskuse. Po ukončení kurzu získáte Osvědčení o absolvování kurzu. Požadavky na účastníky Předběžné znalosti nejsou požadovány. Výhodou je orientace v základních požadavcích na systém HACCP a systém managementu kvality podle ISO 9001.

Komu je kurz určen?

Absolvováním kurzu získáte přehled o požadavcích legislativy ČR a EU na systém HACCP, základní znalosti tvorby a provozování systému HACCP, přehled požadavků normativu MZe na HACCP pro jeho certifikaci, návod pro vhodnou integraci systémů managementu kvality a bezpečnosti potravin (ISO 9001 a HACCP).

Termíny kurzu

Coming Soon...