train_iso

 ISO/TS 22163:2016

Osvědčení ISO/TS 22163:2016 je mezinárodní standard železničního průmyslu, který je založen na principech mezinárodně uznávané normy kvality ISO 9001. Standard  představuje aplikaci požadavků ISO 9001 pro železniční průmysl a je určen k vyhodnocování manažerských systémů v této oblasti podnikání. Cílem systému je zvýšit kvalitu a spolehlivost dopravních prostředků zdokonalením celé dodavatelské sítě.