Svarovani cover

SLUŽBY V OBLASTI SVAŘOVÁNÍ

Bureau Veritas je mezinárodní společnost poskytující své služby rovněž v oblasti svařování. Naše služby poskytujeme zákazníkům, kteří požadují nezávislý dohled nad svařováním, případně plyne tento požadavek z jejich kontraktu s finálním zákazníkem. Jedná se především o strojírenské společnosti dodávající díly a svařované konstrukce pro různé oblasti průmyslu včetně námořního a tzv. offshore průmyslu.

S ČÍM VÁM POMŮŽEME V OBLASTI SVAŘOVÁNÍ:

Image
SLUŽBY V OBLASTI SVAŘOVÁNÍ
KVALIFIKACE SVÁŘEČŮ (WPQR/ WPQT)
 • Podle EN ISO 9606 a EN ISO 14732 jsou prováděny na základě požadavků pro daný materiál a jsou rozděleny do těchto kategorií:
 • EN ISO 9606-1 ocel
 • EN ISO 9606-2 hliník a slitiny hliníku
 • EN ISO 9606-3 měď a slitiny mědi
 • EN ISO 9606-4 nikl a slitiny niklu
 • EN ISO 9605-5 titan, zirkonium a jejich slitiny
 • EN ISO 14732 zkoušky svářečských operátorů a seřizovačů pro mechanizované a automatizované svařování kovových materiálů
Image
SLUŽBY V OBLASTI SVAŘOVÁNÍ Bureau Veritas
KVALIFIKACE SVAŘOVACÍCH POSTUPŮ (WPQR)
 • Kvalifikace podle EN ISO 15614 a EN ISO 15613
 • Svářeč provádí navařování podle výrobcem navržené a předem odsouhlasené procedury (pWPS) pod dozorem inspektora Bureau Veritas.
 • V průběhu navařování provádí inspektor BV vizuální kontrolu a monitoruje, zda postup odpovídá příslušné proceduře. V případě vyhovujícího výsledku vizuální kontroly dozoruje inspektor BV provádění destruktivních a nedestruktivních zkoušek podle požadavků daného standardu.  V případě vyhovujícího výsledku je vystaven svařovací postup na danou metodu.
Image
SLUŽBY V OBLASTI SVAŘOVÁNÍ Bureau Veritas
INSPEKCE PŘI SVAŘOVÁNÍ PODLE POŽADAVKŮ KONTRAKTU

Dozor třetí nezávislé strany bývá často definován v technické specifikaci Vaší zakázky příp. finální zákazník předepíše tento dozor do Kontrolního a zkušebního plánu (ITP) platného pro danou zakázku. Obvyklý rozsah:

 • Kontrola svařovací dokumentace (specifikace, výkresy atp.).
 • Kontrola přídavného svařovacího materiálu.
 • Vizuální kontrola dílů ke svařování.
 • Kontrola implementace svařovacích postupů, kontrola oprávnění svářečů.
 • Vizuální kontrola svarů.
 • Dozor při nedestruktivních zkouškách.
 • Finální inspekce.

Nabízíme také inspekce svařování kolejových vozidel a mostních železničních konstrukcí a typovou certifikaci přídavných svařovacích materiálů podle lodních klasifikačních BV Rules NR 467

Kontroly provádí kvalifikovaní IWE/IWI inspektoři.

Image
SLUŽBY V OBLASTI SVAŘOVÁNÍ Bureau Veritas
ČSN EN ISO 9001:2016 ve spojení s ČSN EN ISO 3834-2

Norma definuje požadavky na svařování ve spojení se systémem managementu ISO 9001. Pro firmy tato certifikace představuje konkurenční výhodu při získávání nových zakázek. Často je uváděna jako jedna z podmínek účasti ve výběrových řízeních. 

Image
SLUŽBY V OBLASTI SVAŘOVÁNÍ Bureau Veritas
EN 1090-2

Tato evropská norma uvádí požadavky na provádění ocelových konstrukcí tak, aby se zajistila odpovídající úroveň mechanické únosnosti. stability, použitelnosti a trvanlivosti.

Norma EN 1090-2 předpokládá, že všechny práce jsou prováděny s potřebnou řemeslnou zručností a na odpovídajícím zařízení, s možností provádět práce podle požadavků specifikace provádění a požadavků této evropské normy.