ESG školení aktualita

News

Podávání zpráv o udržitelnosti podle evropské směrnice CSRD

7 Srp. 2023

Chcete se zorientovat v reportingu udržitelnosti podle EU směrnice o CSRD? Bureau Veritas si k této legislativě připravilo odborné interaktivní školení, které vám tuto problematiku přiblíží z pohledu teorie i praxe.

Cílem školení je pochopení kontextu udržitelnosti, porozumění terminologii a zorientování se v oblasti reportingu dat udržitelnosti. Účastníkům budou poskytnuty nejnovější informace a návody, jak vykazovat výsledky společnosti v oblasti udržitelnosti v rámci platné EU směrnice o vykazování dat udržitelnosti CSRD.

Školení proběhne v prezenční formě 18. - 19.9.2023 na adrese Olbrachtova 1, Praha 4

Cena: 14 900 Kč bez DPH

Školení proběhne V online formě 16. - 17.10.2023 v aplikaci MS teams

Cena: 13 900 Kč bez DPH

Program školení:

1 – Seznámení se základy reportingu udržitelnosti a proč je třeba být na něj připraven.

 • Udržitelnost a udržitelný rozvoj.
 • Historie reportingu udržitelnosti, mezinárodní rámce a standardy. Přínosy reportingu.
 • Identifikace některých hlavních problémů / témat / rizik udržitelnosti pro společnosti z hlediska sekcí E, S a G.
 • Společné zásady vykazování v rámci mezinárodních rámců a standardů.

2 - Příprava zprávy a plánování zapojení zúčastněných stran

 • Srozumění s procesem podávání zpráv.
 • Definice zainteresované strany a kanály, kterými s nimi můžete komunikovat.
 • Proces určování materiálních témat.
 • Souvislosti mezi tématy a klíčovými ukazateli výkonnosti.
 • Jak zveřejňovat informace ve zprávě a jakou hodnotu má ujištění třetí strany.

3 - CSRD, jaký dopad budou mít požadavky na podávání zpráv o udržitelnosti na vaši společnost.

 • Seznámení s hlavními charakteristikami CSRD.
 • Průřezové standardy vykazování.
 • Pojem dvojí významnosti.
 • Výběr materiálních témat dle dvojí významnosti.
 • Základy pro přípravu a prezentaci informací o udržitelnosti.

4 - E, S, G ESRS: jaké informace potřebujete k vytvoření zprávy?

 • Struktura a obsah tematických oblastí E-S-G.