Převedení Akreditované Certifikace k Bureau Veritas

News

Převedení Akreditované Certifikace k Bureau Veritas

5 Led. 2024

Rádi bychom vás informovali o procesu plynulého převedení vaší akreditované certifikace k Bureau Veritas. Tato změna certifikační společnosti může být jednoduchá administrativní záležitost.

Podle IAF MD 2 je postup změny certifikační společnosti pečlivě upraven, což zajišťuje jednotná pravidla a umožňuje hladký přechod. Převedení probíhá prostřednictvím administrativního posouzení zpráv z auditů stávající certifikační společnosti. Po úspěšném převedení pokračujeme v certifikačním cyklu s dozorovým nebo recertifikačním auditem.

Před samotným převodem potřebujeme několik základních informací od vás, včetně kopie stávajícího certifikátu a zpráv z auditů za poslední 3 roky. Tyto údaje nám umožní připravit nabídku na převedení certifikace.

Bureau Veritas následně prověří, zda vaše činnosti spadají do našeho rozsahu certifikace, a ověří platnost stávajících certifikátů. V některých případech může být nutná fyzická návštěva pro detailní posouzení vašeho systému managementu.

Pokud vše proběhne bez problémů, převezmeme vaši certifikaci a můžete ukončit spolupráci se stávající certifikační společností. Pro rychlejší převzetí v rámci výpovědní doby nás informujte o vypovězení smlouvy.

V případě potřeby dalších informací kontaktujte naše obchodní oddělení. Upozorňujeme, že informace v tomto dokumentu jsou aktuální ke dni vydání a mohou být podrobeny změnám.

Pro více informací klikněte zde.