Protikorupční management ISO37001

News

Případová studie: Implementace protikorupčního managementu ISO 37001 ve společnosti Pražská Plynárenská

30 Čer. 2023

Přidejte se také na cestu za lepším a transparentnějším podnikáním!

Společnost Pražská plynárenská úspěšně implementovala do svého provozu antikorupční systém dle normy ISO 37001. Společnost Bureau Veritas byla partnerem při realizaci a přináší vám novou případovou studii.

"... NA ZAČÁTKU BYL JEN NEJASNĚ FORMULOVANÝ NÁPAD. NESMÍRNĚ NÁS PŘEKVAPILO, JAK VELKÉ SYNERGICKÉ EFEKTY PROTIKORUPČNÍ MANAGEMENT MÁ A JAK NÁM POMŮŽE V PŘIPRAVOVANÉM NEFINANČNÍM REPORTINGU."  - SPOLEČNOST PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ

Tato implementace vyžadovala zapojení vedení, pečlivou přípravu a plánování. Během fáze implementace byla klíčová identifikace rizik, nastavení protikorupčních politik a vytvoření správných postupů.

Chcete znát důvody, co vedlo Pražskou plynárenskou k získání normy ISO 37001 a jak probíhala implementace až k úspěšnému získaní certifikátu?

Případovou studii si můžete také stáhnout po zkopírování následujícího odkazu do vašeho webového prohlížeče a vyplnění formuláře: https://bit.ly/435Ne6J