Nefinanční ESG Reporting

NEFINANČNÍ ESG REPORTING NA ÚROVNI

PODPOŘTE S BUREAU VERITAS SVÉ UDRŽITELNÉ CÍLE A VYBUDUJTE DŮVĚRU PROSTŘEDNICTVÍM TRANSPARENTNOSTI!

ESG. Tři písmena, která ovlivňují, a ještě hodně ovlivní byznys v celé EU. ESG představuje označení pro oblasti E-nvironmentu, S-ocial a G-overnance, ve kterých společnosti musejí vykazovat, jak jejich činnosti ovlivňují životní prostředí, zaměstnance a společnost celkově.

PROČ BY VÁS MĚLO ESG ZAJÍMAT?

ESG je spojené s nefinančním reportingem, který za fiskální rok 2025 budou muset firmy v EU s více než 250 zaměstnanci, čistým obratem nad 1 mld. Kč nebo s aktivy v rozvaze vyšší než 500 mil. Kč dle nové evropské legislativy zahrnout do svých výročních zpráv. Tato povinnost by se nejpozději od roku 2027 měla vztahovat také na kótované malé a střední podniky. A je pravděpodobné, že se ostatních malých a středních podniků povinnost dotkne mnohem dříve skrz dodavatelsko-odběratelské řetězce větších firem.

ESG kritéria jsou zároveň důležitá při žádosti o úvěr u bankovních institucí, které ESG report sledují, a dokonce mají své vlastní metody hodnocení. Bez příznivého hodnocení se Vám může stát, že nedostanete úvěr na investice, které potřebujete učinit. 

VÝHODY PRO VAŠI SPOLEČNOST:

  • Lepší finanční výkonnost
  • Zvýšená důvěra investorů     

  • Posílení a transparentnost značky

  • Inkluzivnější a angažovanější týmy
  • Snížení nákladů a neustále zlepšování
  • Zvýšení efektivity procesů
  • Zmírnění rizik
  • Konkurenční rozdíl                    

#TIP: STÁHNĚTE SI ZDARMA CSRD PŘÍRUČKU a získejte informace, které vám pomohou v přípravě na implementaci CSRD.

PODPOŘTE S NAŠIMI SLUŽBAMI VAŠE UDRŽITELNÉ CÍLE

# TIP: Klikněte na jednotlivé položky v tabulce a dozvíte se více informací!

Environment Social Governance
ISO 14001 ISO 45001 ISO 9001
ISO 50001 BOZP a PO ISO 37001 (Systémy managementu proti korupci)
Uhlíková stopa (ISO 14064) SMETA – Audity etického obchodu ISO 37301 (Systémy managementu shody)
RSPO SA8000 ISO 27001 
FSC, PEFC Školení TISAX
MSC Facility Management ISO 20000-1
ISCC, SURE, KZR INiG Technické dozory a technické Due Diligence ISO 27017, 27018
Certifikace BREEAM, LEED ISO 26001 (Společenská odpovědnost) ISO 55001 (Systémy řízení rizik)
Vodní audity SafeGuard ISO 22301 (Systémy managementu kontinuity podnikání)
LCA (Odpadové hospodářství) Ergonomie GDPR (ISO 27701)
Energetické audity Výchozí a periodicko – provozní revize  
Ověření zpráv o udržitelnosti  Služby k novému zákonu č. 250/2021 Sb.  
Ověřování a vykazování skleníkových plynů – GHG (ISO 14065-1) BV Award – Kultura bezpečnosti práce  
Environmentální Due Diligence Poradenství a konzultace  
  ISO 41000 – Systém řízení Facility Managementu  

SPOLEČNĚ S BUREAU VERITAS TÝMEM ODBORNÍKŮ PRO ESG ZREALIZUJEME VAŠE AMBICIÓZNÍ UDRŽITELNÉ CÍLE VE 3 KROCÍCH:

1.    Provedeme vstupní analýzu za účelem zjištění současného stavu.

2.    Navrhneme řešení pro postupné zlepšování a implementaci dílčích kroků. Jako je například přehled dotačních příležitostí, návrh dekarbonizační strategie, řešení uhlíkové stopy (GHG protocol, scope 1, 2 a 3), energeticky úsporných opatření, provedeme analýzu energetiky a výroby a nastavíme práci s dodavateli

3.    Provedeme Verifikaci ESG reportu a pomůžeme garantovat, že údaje a informace, na nichž stojí Vaše výkazy, jsou přesné, spolehlivé a že Vaše zprávy obsahují veškeré nezbytné podrobnosti. Přizpůsobíme verifikační proces potřebám Vašeho podniku a Vaše výkazy ověříme na základě náležitých kritérií a mezinárodních norem, včetně standardu AA1000 Assurance Standard a směrnice Global Reporting Initiative (GRI).