Společnost TESCO SW a.s. získala akreditované certifikace v oblasti cloudových služeb ISO 27017 a ISO 27018

News

Společnost TESCO SW a.s. získala akreditované certifikace v oblasti cloudových služeb ISO 27017 a ISO 27018

30 Lis. 2022

Generální ředitel společnosti TESCO SW a.s. Ing. Svatopluk Beneš spolu s představitelem vedení pro Integrovaný systém řízení Ing. Davidem Hodinářem převzali dne 24. 11. 2022 z rukou obchodního ředitele BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o. Aleše Podrazila certifikát mezinárodní normy pro řízení bezpečnosti informací ČSN EN ISO/IEC 27001:2014 (ISMS).

Nad rámec této normy byla společnost TESCO SW a.s. nově úspěšně certifikována i pro normy ČSN EN ISO/IEC 27017:2021 se zaměřením na zabezpečení cloudových služeb a ČSN EN ISO/IEC 27018:2020 na ochranu osobních údajů v cloudovém úložišti.

„Jsem přesvědčen, že touto certifikací naše společnost poskytuje zákazníkům maximální garanci a jistotu vysoké kvality a bezpečnosti našich produktů v oblasti cloudových služeb. Pevně věřím, že naši zákazníci ocení, že jsou jejich data ukládána a chráněna v souladu s nejaktuálnějšími a nejnovějšími praktikami v této oblasti“, říká generální ředitel TESCO SW a.s. Ing. Svatopluk Beneš.

„Rozšíření našeho stávajícího Integrovaného systému řízení o uvedené standardy bereme jako přirozený vývoj neustálého zlepšování v kontextu stále se zvyšujícího významu poskytování cloudových služeb nejen pro subjekty veřejné správy. Implementované procesy nám umožní řídit komplexněji tuto oblast v souladu s nejlepšími doporučeními“, dodává k tomu Ing. David Hodinář.

„Rostoucí frekvence kybernetických útoků a stále se měnící legislativa klientům neposkytuje pocit jistoty a často tak požadují důkaz o tom, že jsou jejich soukromé údaje v bezpečí. Za BUREAU VERITAS mohu s hrdostí potvrdit, že společnost TESCO SW a.s. je připravena svým klientům tento důkaz poskytnout. Úspěšný certifikační proces dle těchto norem, který podléhá striktním akreditačním pravidlům, prokazuje, že jsou zavedena náležitá bezpečnostní opatření pro prevenci a zamezení kybernetických hrozeb napříč celou organizací.

Za každým vydaným certifikátem stojí příběh a jsem hrdý, že BUREAU VERITAS již 23 let patří k příběhu společnosti TESCO SW a.s., která opětovně prokazuje, že bezpečnost a kvalita jsou synonymem jejich práce.“ uzavírá Aleš Podrazil, obchodní ředitel BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o.

BUREAU VERITAS je oprávněno k poskytování akreditovaných certifikací dle ČSN EN ISO/IEC 27001:2014 (ISMS), ČSN EN ISO/IEC 27017:2021 a ČSN EN ISO/IEC 27018:2020.