Gumalux Plzeň - Podpis memoranda o spolupráci s Bureau Veritas

News

Zástupci společnosti Bureau Veritas podepsali Memorandum o spolupráci se společností Gamalux Plzeň

15 Srp. 2023

V pondělí 14.8. 2023 v sídle společnosti Bureau Veritas v Praze proběhlo podepsání Memoranda o spolupráci se společností Gamalux Plzeň spol. s r.o.

Předmětem dohody je koordinace a vzájemná spolupráce při poskytování komplexních služeb v oblasti provádění NDT (nedestruktivního testování) potrubí, nádrží a svárových spojů.  Za společnost Bureau Veritas memorandum podepsal Simon Palubčík, generální ředitel společnosti, a za společnost Gamalux, její jednal, pan Čeněk Hosnedl.

Společnosti se zavázaly ke vzájemné koordinaci aktivit s cílem dosažení maximální efektivity výsledků. V Memorandu jsou dále definovány zásady vzájemného partnerství a informovanosti.

Společnost Gamalux Plzeň poskytuje komplexní služby v oblasti nedestruktivního testování zahrnující všechny standardní metody zkoušení v oblasti energetiky, plynárenství, vodárenství, strojírenství, jaderného strojírenství, teplárenství, stavebnictví či automobilového průmyslu.

Díky spolupráci se společností Gamalux, tak Bureau Veritas rozšiřuje svoje portfolio služeb v oblasti nedestruktivního testování potrubí, nádrží a svárových spojů v tomto rozsahu:

1. Screeningové metody pro rychlou kontrolu zařízení
 • SLOFEC®
 • Pulsní vířivé proudy
 • Guided
 • Waves
 • Akustická emise
 • Magnetická paměť materiálu
2. Metody pro detailní hodnocení indikací
 • ToFD
 • UT
 • Phased Array
 • Korozní mapování
 • EMAT
 • Detekce koroze potrubí na podpěrách
 • Microwaves
 • Metody pro řešení specifických problémů např. kontrola za vysokých teplot, detekce HIC, SCC, HTHA…

Image
Gumalux Plzeň - Podpis memoranda o spolupráci s Bureau Veritas