ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 - JAK PROVÁDĚT INTERNÍ AUDITY INTEGROVANÝCH SYSTÉMŮ

Přínos kurzu

Obsah kurzu 1. den Výklad norem ISO 9001:2015, ISO14001:2004 a ISO 45001:2018. Společné požadavky QMS, EMS a HSMS. Specifické požadavky QMS. Specifické požadavky EMS. Specifické požadavky HSMS. 2. den Plánování auditu. Příprava auditora. Provedení auditu. Úloha auditora. Komunikace. Případové studie na aplikaci norem při provádění auditu. Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu po splnění kritérií hodnocení. Požadavky na účastníky Kurz předpokládá úroveň znalostí z oblasti QMS a auditování u školených osob.

Komu je kurz určen?

Absolvováním kurzu získáte: znalost požadavků normy ISO 14001:2015, znalost požadavků normy ISO 9001:2015, znalost požadavků ISO 45001:2018, základní orientaci v oblasti environmentální legislativy. Kurz je založen na kombinaci výukových lekcí, skupinových diskusí a praktických cvičení, která jsou postavena na modelu fiktivní společnosti. Cvičení jsou pečlivě vybírána a sestavována tak, aby se v nich objevily situace, se kterými se auditoři setkávají v praxi.

Termíny kurzu

Coming Soon...