carbon_udrzitelnost

Požadavky vyplývající z národní i evropské legislativy ochrany životního prostředí se dotýkají většiny firem a musí být plněny v jednotlivých oblastech životního prostředí (odpadové hospodářství, vodní hospodářství, chemické látky a směsi, ochrana ovzduší, problematika obalů a další). V případě neznalosti a podcenění významu této oblasti hrozí riziko ohrožení lidského zdraví a životního prostředí, ale také riziko sankcí, zvýšení provozních nákladů či ohrožení image firmy.

V oblasti Ekologie a odpadového hospodářství zajišťujeme následující služby:

  • Ochrana Životního prostředí

  • Poradenství a konzultace 

  • Zákonná hlášení  

  • ADR – školení na přepravu nebezpečných odpadů a látek 

  • Školení o nakládání z nebezpečnými látkami 

  • Enviromentální audity 

Osvědčení o akreditaci naleznete zde