Udržitelnost

BUREAU VERITAS GREEN LINE

SLUŽEB A ŘEŠENÍ

VĚNOVANÁ UDRŽITELNOSTI

BUREAU VERITAS JE SPOLEČNOST POSKYTUJÍCÍ „BUSINESS TO BUSINESS TO SOCIETY“ SLUŽBY. NAŠÍM POSLÁNÍM JE UTVÁŘET DŮVĚRU MEZI PODNIKY, VEŘEJNÝMI ORGÁNY A SPOTŘEBITELI.

Jako světový lídr v oblasti auditorských a certifikačních služeb podporujeme našich 400 000 klientů, aby byli efektivnější, metodičtější a důvěryhodnější na své cestě k udržitelnějšímu podnikání a udržitelnějšímu světu.

UDRŽITELNOST JE ZAKOTVENA V NAŠÍ STRATEGII, CELÉ NAŠÍ ORGANIZACI A NAPŘÍČ VŠEMI NAŠIMI PODNIKY!

Prostřednictvím našich odborných znalostí pomáháme našim klientům k řešení výzev v oblasti bezpečnosti, životního prostředí, sociální odpovědnosti a kvality výrobků či služeb napříč celým hodnotovým řetězcem. Podporujeme naše klienty při výběru zdrojů a během výroby.

Nabízíme odborné znalosti ve všech bodech dodavatelského řetězce, od získávání surovin až po používání výrobků. Bureau Veritas je zde také pro klienty z oblasti budov a infrastruktury při stavebních a renovačních pracích. Hrajeme zásadní podpůrnou roli i v oblasti nové mobility.

Bureau Veritas se snaží doprovázet všechny klienty při plnění jejich strategie udržitelnosti a naplňovat očekávání jejich zaměstnanců a zainteresovaných stran.

Prostřednictvím naší Green Line služeb a řešení umožňujeme soukromým i veřejným organizacím realizovat, měřit a dosahovat svých cílů v oblasti udržitelnosti.

S naší pomocí mohou naši klienti měřitelně demonstrovat dopad svých akcí v oblasti ESG tím, že je učiní sledovatelnými, viditelnými a spolehlivými. Přinášíme transparentnost a poskytujeme nástroje na ochranu značek a pověsti klientů.

Image
Green Line banner

Potřebujete proškolit své zaměstnance?

Vyberte si to pravé z naší nabídky školení!

#TIP: Podívejte se také na náš rozhovor na téma obnovitelné zdroje a zjistěte, jaké projekty se připravují a probíhají v Bureau Veritas.