Video Rozhovor - Přeprava nebezpečných věcí po silnici s Ondřejem Martínkem

News

Video rozhovor: Jak se má správně přepravovat nebezpečné zboží po silnici a jak je to s lithiovými bateriemi

29 Kvě. 2023

Natočili jsme pro vás další rozhovor, naším hostem byl Ondřej Martínek, odborník na podnikovou ekologii a ADR

ADR je zkratka pro označení „Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par rou“, což v překladu znamená „Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečného zboží“.

Co je to nebezpečné zboží? Jedná se o věci, které jsou vymezeny v zákoně o silniční dopravě, jako jsou věci hořlavé, výbušné, samozápalné, toxické, radioaktivní či podporující hoření. Z hlediska nebezpečného zboží se nejčastěji přepravují cisterny s benzinem či naftou anebo baterie, které jsou hojně využívány v elektronických zařízeních. Lithiové baterie se musí správně převážet, aby nedošlo k jejich poškození a v horším případě k výbuchu.

Pokud potřebujete poradit ohledně přepravy nebezpečného zboží, napište nám, my se s Vámi spojíme a vše vyřešíme. 

Jak správně přepravovat nebezpečné zboží po silnici a jak správně nakládat s bateriemi, které už nepoužíváte? Odpovědi na tyto i další otázky se dozvíte v rozhovoru níže.