Bureau Veritas získalo akreditaci na ověřování výpočtu uhlíkové stopy

News

Bureau Veritas Certification CZ obdrželo akreditaci na ověřování výpočtu uhlíkové stopy

24 Říj. 2023

Společnost Bureau Veritas Certification CZ s hrdostí oznamuje získání akreditace pro ověřování výpočtu uhlíkové stopy. To poskytne zákazníkům jedinečnou možnost vyššího stupně ujištění v rámci ESG reportingu

Pro oblast výpočtu uhlíkové stopy organizací se tak Bureau Veritas stává jedním z prvních poskytovatelů této služby v České republice.

Ověřovateli a validátory skleníkových plynů v souvislosti s emisními povolenkami jsme již několik let. Nově jsme však získali akreditaci na ověřování uhlíkové stopy organizace dle norem ISO 14064-1:2018 a ČSN EN ISO 14064-1:2019.

Uhlíková Stopa a její měření

Uhlíková stopa organizace, známá také jako „Corporate Carbon Footprint“ (CCF), vyjadřuje celkové množství skleníkových plynů (GHG), které vznikají v souvislosti s její činností. Hlavním motivem sledování a měření vznikající uhlíkové stopy je dopad lidské činnosti na klimatické změny, zejména zesilování skleníkového efektu způsobeného emisemi skleníkových plynů, z nichž až 70 % tvoří oxid uhličitý (CO2).

Certifikace a benefity měření uhlíkové stopy:

Organizace, které podstoupí ověření výpočtu uhlíkové stopy, získávají certifikaci od nezávislé třetí strany, což zvyšuje jejich věrohodnost a transparentnost. Mezi hlavní benefity patří ověření, že organizace funguje v souladu se zákonnými požadavky, ověřitelné prokázání závazků vůči udržitelnému podnikání, transparentnost v komunikaci, inovace a konkurenční výhoda.

Norma ISO 14064-1 jako základ pro ověřování emisí skleníkových plynů

Norma ISO 14064-1, odvozená z protokolu o skleníkových plynech (GHG Protocol), slouží jako základ pro podrobné vykazování emisí skleníkových plynů organizace. Poskytuje požadavky na návrh, vývoj, řízení, reportování a ověřování inventáře skleníkových plynů, což pomáhá společnostem sledovat a spravovat své uhlíkové stopy.

Ověření výpočtu uhlíkové stopy s Bureau Veritas:

Samotné ověření je rozděleno do dvou fází. Kdy v 1. fázi je provedena tzv. Strategická a riziková analýza, jejíž výsledky slouží jako podklad pro přípravu plánu 2. fáze, při které je pak provedeno samotné ověření

Náš obchodní tým je připraven Vám vysvětlit postup a zodpovědět případné dotazy.